Home Boek 1 – De kennis van God als schepper 1.8 – Rationele argumenten voor de betrouwbaarheid van de Schrift

1.8 – Rationele argumenten voor de betrouwbaarheid van de Schrift

Er zijn, voorzover het menselijk verstand daar om vraagt, overtuigende bewijzen beschikbaar om de betrouwbaarheid van de Schrift te onderbouwen

1.8.1 – Dat de Schrift van God komt, blijkt uit de Schrift zelf

Deze zekerheid is dus sterker dan elk menselijk oordeel. Als deze zekerheid ontbreekt, is het vergeefse moeite om het gezag van de Schrift met...

1.8.2 – Soms gebruikt de Schrift een mooie stijl en soms juist niet

Ik geef toe dat sommige profeten een mooie en elegante, ja zelfs een schitterende manier van spreken hebben. Hun welsprekendheid doet niet onder voor...

1.8.3 – De Schrift is ouder dan elk ander religieus geschrift

Anderen hebben dit onderwerp al uitvoerig behandeld. Daarom hoef ik nu alleen maar kort enkele punten aan te stippen die van belang zijn voor...

1.8.4 – Mozes zegt niet wat hem zelf goed uitkomt, maar wat de Geest hem opdraagt

Of je moet de Egyptenaren willen geloven, die het begin van hun beschaving nog zesduizend jaar voor de schepping van de wereld dateren. Maar...

1.8.5 – Het gezag van Mozes werd bevestigd door wonderen

Mozes vertelt ook veel bijzondere wonderen. Dat zijn allemaal bevestigingen van de wet die hij gegeven heeft en van de leer die hij heeft...

1.8.6 – De wonderen van Mozes waren echt

Het is namelijk opmerkelijk dat de wonderen waar Mozes over vertelt telkens gepaard gaan met onaangename gebeurtenissen. Heel het volk zou daardoor tot tegenspraak...

1.8.7 – Mozes’ voorspellingen zijn uitgekomen

Trouwens, wie kan ontkennen dat het een profetische inspiratie is geweest, waardoor Mozes de aartsvader Jacob aan de stam Juda het gezag laat toewijzen?1...

1.8.8 – De voorspellingen van andere profeten zijn ook uitgekomen

Bij de andere profeten is dit echter nog duidelijker zichtbaar. Ik zal slechts een paar voorbeelden uitkiezen. Het zou te veel werk zijn om...

1.8.9 – De wet is altijd wonderlijk bewaard

Ik weet waarmee sommige blaaskaken dit vanuit hun schuilhoeken willen overschreeuwen. Zij bestrijden Gods waarheid omdat ze willen laten zien hoe slim ze zijn....

1.8.10 – De wet en de profeten hebben allerlei moeilijkheden overleefd

Om aan de betrouwbaarheid van de Schrift afbreuk te doen, voeren sommigen ook wel een passage aan uit de geschiedenis van de Makkabeeën. Echter,...