Home Boek 1 – De kennis van God als schepper 1.7 – Het gezag van de Schrift

1.7 – Het gezag van de Schrift

De Schrift moet worden bekrachtigd door het getuigenis van de Geest. Pas dan staat het gezag van de Schrift vast als betrouwbaar. En het is een goddeloos verzinsel dat de betrouwbaarheid van de Schrift zou afhangen van het oordeel van de kerk

1.7.1 – Het gezag van de Schrift berust niet op het oordeel van mensen

Maar voordat ik verder ga, is het de moeite waard om eerst iets zeggen over het gezag van de Schrift. Want we moeten bereid...

1.7.2 – De kerk is gefundeerd op de Schrift, niet andersom

Maar zulk gezwam wordt door een woord van de apostel Paulus al uitstekend weerlegd. Hij verklaart dat de kerk gebouwd wordt op het fundament...

1.7.3 – Augustinus’ opvattingen over het gezag van de Schrift

Ik weet wel dat er vaak een uitspraak wordt aangehaald van Augustinus, waarin hij zegt dat hij het evangelie niet zou geloven als het...

1.7.4 – De Heilige Geest getuigt in het hart dat de Schrift betrouwbaar is

We moeten begrijpen dat – zoals ik zo-even zei – de leer pas betrouwbaar is, als we er zeker van kunnen zijn dat God...

1.7.5 – Het getuigenis van de Heilige Geest biedt meer zekerheid dan welk argument ook

Dit moet dus voor altijd vaststaan: wie in zijn hart door de Heilige Geest onderwezen is, vindt volledig rust in de Schrift. De betrouwbaarheid...