Home Boek 1 – De kennis van God als schepper 1.5 – God kennen uit de schepping

1.5 – God kennen uit de schepping

De kennis van God schittert in hoe Hij de wereld gemaakt heeft en hoe Hij die continu blijft besturen

1.5.1 – God is zichtbaar in zijn scheppingswerk

Het hoogste geluk dat we in het leven kunnen bereiken ligt in het kennen van God.1 Om voor niemand de toegang tot dat geluk...

1.5.2 – God is zichtbaar in de orde van de schepping

Zowel in de hemel als op de aarde zijn er ontelbaar veel bewijzen van Gods wonderbare wijsheid. Sommige van die bewijzen zijn meer verborgen....

1.5.3 – God is zichtbaar in de mens

En daarom hebben sommige filosofen in het verleden de mens niet ten onrechte een microkosmos – ‘een wereld in het klein’ – genoemd. Want...

1.5.4 – De ondankbaarheid van de mens

Maar hier wordt zichtbaar hoe vreselijk ondankbaar de mensen zijn. Ze hebben een werkplaats in zich waar God ontzaglijk veel werk kan verrichten. En...

1.5.5 – De ziel van de mens is onsterfelijk

Maar ik ben nu niet geïnteresseerd in die zwijnenstal. Ik richt me meer op hen die veel te veel willen ophangen aan een onbeduidende...

1.5.6 – Gods kracht is zichtbaar in de natuur

Dus als we ieder onze eigen aard overdenken, laten we ons dan telkens weer herinneren dat er één God is. Hij bestuurt ons allemaal...

1.5.7 – God is zichtbaar in hoe Hij omgaat vromen en goddelozen

Er is nog een andere soort van Gods werken. Hij werkt namelijk ook buiten de natuur om. En daarin zien we de bewijzen van...

1.5.8 – Gods voorzienigheid, macht en wijsheid

Met dit doel vermeldt de profeet dat God ellendige en haast verloren mensen in hopeloze omstandigheden plotseling wonderbaarlijk te hulp komt. Als ze verdwaald...

1.5.9 – Het zien van God moet ons tot verwondering brengen

We zien dat we niet zoveel moeite hoeven doen om de bewijzen te vinden die Gods majesteit zichtbaar maken en bevestigen. Ik heb nu...

1.5.10 – Het zien van God moet ons hoop geven

Maar zo’n kennis van God moet ons er niet alleen toe aanzetten dat we God gaan dienen. Deze kennis moet ons vervolgens ook opwekken...