1.4 – Bijgeloof

De natuurlijke kennis van God wordt verstikt of bedorven, gedeeltelijk uit onwetendheid en gedeeltelijk met opzet

1.4.1 – Bijgeloof komt voort uit hoogmoed

We weten dus uit ervaring dat God in ons allemaal een zaad van godsdienst gezaaid heeft. Toch kunnen we op honderd mensen er nauwelijks...

1.4.2 – Goddelozen leven alsof God niet bestaat

David zegt dat de goddeloze en dwaze mensen in hun hart zeggen dat er geen God is.1 Dat slaat vooral op hen die het...

1.4.3 – Bijgeloof is afgoderij

Zo wordt het verweer dat velen steeds aanvoeren om hun bijgeloof te verdedigen, omvergeworpen. Want ze denken dat het genoeg is dat ze aan...

1.4.4 – Bijgeloof kan God niet tevreden stellen

Dan is er nog een tweede zonde. Als bijgelovige mensen met God rekening houden, dan is het altijd tegen hun wil. Ze wenden zich...