Home Boek 1 – De kennis van God als schepper 1.15 – De schepping van de mens

1.15 – De schepping van de mens

Hoe is de mens geschapen? De eigenschappen van de ziel, het beeld van God, de vrije wil en de oorspronkelijke ongeschonden toestand van onze natuur

1.15.3 – De mens is geschapen naar Gods beeld

In deze kwestie kun je er ook een sterk bewijs uit afleiden dat van de mens gezegd wordt dat hij geschapen is naar Gods...

1.15.7 – De ziel bestaat uit het verstand en de wil

We zijn gedwongen een beetje af te wijken van deze zienswijze. Want de filosofen wisten niet hoe bedorven onze natuur als gevolg van de...

1.15.6 – De vermogens van de ziel volgens de filosofen

Het zou dwaas zijn om voor een definitie van de ziel te rade te gaan bij de filosofen. Van hen heeft vrijwel niemand vol...

1.15.2 – De mens bestaat uit een ziel en een lichaam

Verder mag er geen verschil van mening over bestaan dat de mens bestaat uit een ziel en een lichaam. Onder het woord ‘ziel’ versta...

1.15.5 – De ziel is geen stukje van Gods wezen

Maar voor ik verder ga, moet ik ingaan tegen de waanzin van de manicheeërs. Deze waanzin heeft Servet in onze tijd opnieuw proberen in...

1.15.1 – We kunnen God niet de schuld geven van onze bedorven natuur

Nu moeten we het gaan hebben over de schepping van de mens. Want van alles wat God gemaakt heeft, is de mens het edelste...

1.15.4 – Wat het beeld van God inhoudt, blijkt uit hoe wij vernieuwd worden

Het lijkt er echter op dat we nu nog geen volledige definitie hebben van wat het beeld van God inhoudt. Eerst moeten we duidelijker...

1.15.8 – Vrijheid en verantwoordelijkheid

God heeft de ziel van de mens dus voorzien van verstand. Daardoor kan hij onderscheid maken tussen goed en kwaad, tussen rechtvaardig en onrechtvaardig....