1.14 – De schepping

Meteen al bij de schepping van de wereld en van alle dingen maakt de Schrift door betrouwbare kenmerken onderscheid tussen de ware God en verzonnen goden

1.14.1 – De grenzen van tijd en ruimte moeten we niet overschrijden

Terecht verwijt Jesaja de mensen die valse goden dienen dat ze dom zijn. Uit de fundamenten van de aarde en de omtrek van de...

1.14.2 – De zes scheppingsdagen laten zien hoe goed God voor ons zorgt

Om die reden vertelt Mozes ook dat God zijn werk niet in een ogenblik heeft uitgevoerd, maar dat Hij er na zes dagen klaar...

1.14.3 – Ook de engelen zijn door God geschapen

Maar voor ik dieper inga op de menselijke natuur, moet ik eerst iets invoegen over de engelen. Omdat Mozes zich aanpast aan het beperkte...

1.14.4 – We hoeven over de engelen niet meer te weten dan de Schrift vertelt

De engelen zijn Gods dienaren. Ze zijn aangesteld om zijn bevelen uit te voeren.1 Daarom mag er geen verschil van mening over bestaan dat...

1.14.5 – De engelen zijn Gods boden en tonen Gods heerlijkheid

Overal in de Schrift lees je dat de engelen hemelse geesten zijn en dat God hun dienst en gehoorzaamheid gebruikt om al zijn besluiten...

1.14.6 – De engelen beschermen ons

De Schrift wil ons echter troosten en ons geloof versterken. Daarom wil de Schrift ons vooral leren wat daarbij helpt: de engelen delen Gods...

1.14.7 – Speciale beschermengelen hebben we niet nodig

Maar of iedere gelovige een eigen engel bij zich gekregen heeft, zou ik niet met zekerheid durven beweren. Als Daniël spreekt over een engel...

1.14.8 – Over het aantal en de rangorde van de engelen is weinig zeker

Degenen die het wagen om iets definitiefs te zeggen over het aantal en de rangorde van de engelen, mogen zich wel eens afvragen op...

1.14.9 – Engelen zijn echte, zelfstandig bestaande geesten

Sommige mensen durven er niet op te vertrouwen dat de engelen dienende geesten zijn.1 Maar we mogen er zeker van zijn dat God hen...

1.14.10 – Engelen mogen niet aanbeden worden

Nu moet ik alleen nog ingaan tegen het bijgeloof dat meestal om de hoek komt kijken, als we zeggen dat de engelen dienaren zijn...