1.13 – De drie-eenheid

Meteen vanaf de schepping leert de Schrift dat God één wezen heeft, met daarin drie personen

1.13.1 – God is oneindig en geestelijk

De Schriften leren ons dat God een oneindig en geestelijk wezen is. Dat moet genoeg zijn om zowel de dwaasheden van de grote massa...

1.13.2 – God is één, maar bestaat uit drie personen

God duidt zichzelf ook nog met een ander kenmerk aan. Daardoor kunnen we Hem nog beter leren kennen. Want Hij verklaart dat Hij één...

1.13.3 – Voor de uitleg van de Schrift zijn soms vreemde woorden nodig

Echter, de ketters blaffen tegen het woord ‘persoon’. En sommige eigenwijze mensen gaan er tegen te keer omdat we geen woord zouden mogen gebruiken...

1.13.4 – De woorden ‘drie-eenheid’, ‘personen’ en ‘een van wezen’ zijn nodig tegen dwaalleer

Zulke nieuwe woorden – als we die zo mogen noemen – komen vooral van pas als we de waarheid moeten verdedigen tegen lasteraars die...

1.13.5 – Het gaat niet om de woorden, maar om wat ze willen zeggen

Deze woorden zijn dus niet zomaar uitgevonden. Daarom moeten we oppassen dat we ze niet uit hoogmoed of lichtzinnigheid afwijzen. Van mij zouden ze...

1.13.6 – Een definitie van de drie-eenheid

Maar ik zal het nu verder niet over de woorden hebben. Ik ga nu beginnen aan de inhoud. Met ‘persoon’ bedoel ik een zelfstandigheid in...

1.13.7 – Het Woord van God is de Zoon van God en is zelf God

Maar voor ik verder ga, zal ik eerst moeten bewijzen dat de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Daarna zullen we dan bekijken...

1.13.8 – Het Woord van God is eeuwig

Sommige honden gaan hier tegen te keer. Zij durven het Woord niet openlijk te beroven van zijn God zijn. Daarom ontdoen ze Hem stiekem...

1.13.9 – Bewijzen uit de Schrift dat Christus God is

Ik ga het nu nog niet hebben over de persoon van de middelaar. Dat stel ik uit tot ik de verlossing ga behandelen. Toch...

1.13.10 – Christus is de ‘Engel van de HEER’

Misschien dat de joden hier nog niet genoeg aan hebben. Maar ik zie niet met wat voor spitsvondigheden ze kunnen ontkomen aan het feit...