1.11 – Beeldendienst

Het is niet toegestaan om God een zichtbare vorm toe te kennen. En ieder die afgodsbeelden voor zichzelf opricht, verraadt altijd de ware God

1.11.1 – God verbiedt in de wet om Hem af te beelden

Om tegemoet te komen aan de onkunde en hardleersheid van de mensen, spreekt de Schrift steeds in gewone taal. Als de Schrift de ware...

1.11.2 – Elke afbeelding doet tekort aan Gods majesteit

Dat valt gemakkelijk op te maken uit de redenen die God aan het verbod toevoegt. In de eerste plaats zegt Hij via Mozes: ‘Bedenk...

1.11.3 – Zichtbare tekenen van God zijn geen afbeeldingen van Hem

Soms heeft God door middel van bepaalde tekenen laten zien dat Hij met zijn goddelijke majesteit aanwezig was. Dan werd er gezegd dat Hij...

1.11.4 – Het is onzinnig om goden te maken uit dood materiaal

Hier wordt hetzelfde bedoeld: ‘De afgoden van de heidenen zijn van zilver en goud, door mensenhanden gemaakt.’1 Uit het materiaal maakt de profeet op...

1.11.5 – Beelden kunnen ons niets leren over God

Ik weet wel dat het een algemeen bekend gezegde is dat de beelden de ‘boeken voor de leken’ zijn. Gregorius heeft dat gezegd. Maar...

1.11.6 – De kerkvaders keurden beelden af

Lees anders maar eens wat de kerkvaders Lactantius en Eusebius hierover geschreven hebben. Zij aarzelen niet om aan te nemen dat je alleen maar...

1.11.7 – Aan iedereen moet het Woord gepredikt worden

Daarom moeten de pausgezinden, als ze nog een beetje schaamtegevoel hebben, voortaan niet meer hun toevlucht nemen tot de bewering dat de beelden de...

1.11.8 – De mens wil God kunnen zien

Dan het ontstaan van de afgodsbeelden. Bijna iedereen stemt in met wat daarover geschreven staat in het boek Wijsheid: ze zijn uitgevonden door mensen...

1.11.9 – Beelden maken leidt altijd tot afgoderij

Zo’n verzinsel leidt meteen tot aanbidding. Want omdat de mensen dachten dat ze in de beelden God zagen, hebben ze Hem daarin ook vereerd....

1.11.10 – Ook de roomse beeldendienst is afgoderij

De mensen die ontkennen dat het vroeger zo ging en dat het ook nu nog zo gaat, liegen onbeschaamd. Waarom knielen ze dan voor...