1.10 – De enige ware God

Om elk bijgeloof te corrigeren, zet de Schrift de ware God als enige tegenover alle goden van de heidenen

1.10.1 – God openbaart zich ook in de Schrift als schepper

Ik heb gezegd dat in het bouwwerk van de wereld en in alle schepselen duidelijk zichtbaar is wat we over God moeten weten. Maar...

1.10.2 – In de Schrift zien we dezelfde eigenschappen van God als in de schepping

Op bepaalde plaatsen in de Schrift wordt God voor ons extra duidelijk beschreven. Het is dan alsof we een beeld te zien krijgen van...

1.10.3 – De Schrift verwerpt alle andere goden

Maar mijn bedoeling is om hier de kern van de algemene leer samen te vatten. In de eerste plaats moet het de lezers opvallen...