Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels is de laatste paragraaf toegevoegd. Nu ben ik nog bezig met een laatste correctieronde.

4.20.23 – Gehoorzaamheid

Dat leidt tot nog een andere plicht: onderdanen moeten graag bereid zijn hun overheden te gehoorzamen. Of het nu gaat om het gehoorzamen van...

1.6.3 – Het Woord is een onmisbare routebeschrijving

Want de menselijke geest glijdt gemakkelijk uit en vergeet God. De mens is sterk geneigd tot allerlei vormen van dwaling en wil telkens heel...

7 – De ware leer leidt niet tot oproer

Ten slotte, onze tegenstanders handelen onzuiver als ze ons in een kwaad daglicht proberen te stellen door te vertellen hoeveel oproer, onrust en twist...

2.1.11 – Dat de mens van nature zondig is, wil zeggen dat de zonde onontkoombaar is

Ik zeg dus dat de mens bedorven is doordat hij van nature zondig is. Maar die zondigheid is niet uit zijn natuurlijke aanleg voortgekomen....

4.17.10 – De aanwezigheid van Christus’ vlees in het avondmaal

Samenvattend: onze zielen worden door Christus’ vlees en bloed net zo gevoed als brood en wijn ons lichaam voeden en in leven houden. Want...

3.4.23 – De voorstanders van de biecht verdraaien de Schrift

Ik heb beloofd om ergens anders te bespreken hoe dom de voorstanders van de biecht door elkaar halen wat de Schrift leert over de...

4.14.11 – Het Woord als zaad

Dat het uiterlijke Woord deze eigenschap heeft, heeft de Heer geleerd toen Hij het in een gelijkenis ‘zaad’ noemde.1 Immers, als zaad in een...

4.10.28 – Het verschil tussen goede en slechte kerkelijke bepalingen

We hebben dus een heel goed en heel betrouwbaar kenmerk dat het verschil laat zien tussen goddeloze bepalingen – die, zoals ik gezegd heb,...

3.20.30 – Kerkgebouwen

God beveelt door zijn Woord dus dat de gelovigen samen bidden. Daarom moeten er ook openbare kerkgebouwen bestemd zijn voor het houden van die...

1.5.2 – God is zichtbaar in de orde van de schepping

Zowel in de hemel als op de aarde zijn er ontelbaar veel bewijzen van Gods wonderbare wijsheid. Sommige van die bewijzen zijn meer verborgen....