Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels staat de vertaling niet alleen compleet op de website, maar is een verbeterde versie ervan ook verkrijgbaar in druk en als e-book. Het zal nog even duren voor alle laatste correcties ook op de website zijn doorgevoerd.

3.3.16 – De vruchten van berouw

Nu kunnen we ook begrijpen wat de vruchten van berouw zijn: de plichten van de vroomheid tegenover God, liefde voor de mensen en bovendien...

4.8.5 – Verschillen in openbaring van Gods wijsheid

Vanaf het begin gold in de kerk dus het principe dat Gods dienaren niets leren dat ze niet van Hem geleerd hebben. En ook...

4.19.19 – Onterecht beroep op Jacobus

En welke reden hebben mijn tegenstanders om wel van deze zalving een sacrament te maken en niet van alle mogelijke andere tekenen waarover de...

4.11.9 – De zwaardmacht past niet bij de geestelijke taak

Echter, eerst werd er een manier bedacht waarop bisschoppen de titel, eer en rijkdom van hun taak konden houden zonder de last en zorg...

4.10.17 – De bepalingen van de roomsen zijn geen kerkelijke bepalingen

Ik hoor wat de roomsen antwoorden om zich te verdedigen: hun bepalingen zijn niet van hen, maar van God afkomstig. De kerk wordt immers...

2.3.4 – Als een mens van nature beter lijkt dan een ander, is dat slechts schijn

Het probleem is echter nog niet opgelost. Want óf we moeten Camillus gelijkstellen aan Catilina, óf Camillus is er een voorbeeld van dat onze...

2.4.8 – De onvrijheid van de wil zegt alleen iets over de mogelijkheid om vrij te kiezen

De lezers moeten hier wel bedenken dat je waar de wil van de mens toe in staat is niet kunt beoordelen door te kijken...

2.8.40 – De mens is beeld van God en ons eigen vlees

De Schrift geeft twee redenen waarom dit gebod eerlijk is. De mens is het beeld van God en hij is ons eigen vlees. Als...

3.20.37 – Wij zijn Gods kinderen

En we moeten niet aanvoeren dat we terecht afgeschrikt woorden door het besef van onze zonden. Ook al is onze Vader welwillend en zachtmoedig,...

3.22.2 – Paulus’ argumentatie stap voor stap

Om dit bewijs nog overtuigender te laten zijn, is het nodig apart aandacht te geven aan de onderdelen van deze passage. Samen laten ze...