Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels is de laatste paragraaf toegevoegd. Nu ben ik nog bezig met een laatste correctieronde.

3.20.20 – Christus als eeuwige hogepriester

Verder is het alleen maar geklets wat de sofisten leuteren: dat Christus middelaar is om te verlossen en de gelovigen middelaars om voorbede te...

4.12.14 – Vasten

Het doel van de tucht dat nu nog over is, valt eigenlijk niet onder de sleutelmacht. Het houdt in dat de herders, in overeenstemming...

2.8.3 – De tien geboden moeten ons leren dat we de schuld niet kunnen voldoen

Als de leer van de wet ons zover gebracht heeft, moeten we door het onderwijs van de wet vervolgens in onszelf afdalen en ten...

3.17.10 – Onze daden zijn pas rechtvaardig nadat onze zonden vergeven zijn

Volgens die redenering kunnen we toegeven dat onze daden niet alleen een deel van de rechtvaardigheid bevatten, zoals onze tegenstanders zelf beweren. We kunnen...

2.2.8 – Volgens Augustinus is onze wil niet vrij

Als we waarde hechten aan het gezag van de kerkvaders – zij nemen de term ‘vrije wil’ voortdurend in de mond. Maar tegelijk maken...

3.25.6 – De ziel gaat naar Christus

Naast deze dwaasheden hebben nieuwsgierige mensen nog twee verkeerde dwaasheden ingevoerd. Sommigen dachten dat de ziel samen met het lichaam zal opstaan, alsof de...

4.8.2 – Het gezag van de kerk is het gezag van het Woord

Daarom moeten we hier bedenken dat al het gezag en aanzien dat de Geest in de Schrift toekent aan de priesters, de profeten, de...

4.17.27 – De betekenis van Christus’ hemelvaart

Maar geeft het zo vaak herhaalde woord ‘opvaren’ dan geen verhuizing aan van de ene plek naar de andere? Mijn tegenstanders ontkennen dat. Volgens...

1.5.5 – De ziel van de mens is onsterfelijk

Maar ik ben nu niet geïnteresseerd in die zwijnenstal. Ik richt me meer op hen die veel te veel willen ophangen aan een onbeduidende...

2.12.6 – De dwaling van Osiander

Het principe waar Osiander van uitgaat, is compleet waardeloos. Hij wil beweren dat de mens geschapen is naar het beeld van God, omdat hij...