Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels staat de vertaling niet alleen compleet op de website, maar is een verbeterde versie ervan ook verkrijgbaar in druk en als e-book. Het zal nog even duren voor alle laatste correcties ook op de website zijn doorgevoerd.

1.14.18 – De satan kan de gelovigen nooit overwinnen

God buigt de onreine geesten dus hierheen en daarheen, net wat Hij wil. Daarbij regelt Hij het zo dat ze de gelovigen trainen in...

3.25.7 – We krijgen hetzelfde lichaam terug

Net zo monsterlijk is de dwaling van hen die zich inbeelden dat de ziel niet het lichaam zal krijgen waarin het nu gekleed is....

1.18.1 – God laat het kwaad niet alleen maar toe, maar doet het zelf

Op andere plaatsen in de Schrift wordt gezegd dat God de satan zelf en alle verworpenen naar eigen goeddunken buigt of trekt. Dat werpt...

3.18.1 – God beloont goede daden

Laten we nu verdergaan met de uitspraken die verzekeren dat God ieder zal belonen op basis van zijn daden. Dit zijn zulke uitspraken: ‘Ieder zal...

4.3.4 – Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren

Degenen die de kerk regeren zoals Christus dat heeft ingesteld, noemt Paulus zo: als eerste apostelen, als tweede profeten, als derde evangelisten, als vierde...

3.19.11 – Aanstoot geven en aanstoot nemen

Daarom zal ik nu het een en ander zeggen over het geven van aanstoot, welk onderscheid je daarin moet maken, wat je moet zien...

2.7.9 – Augustinus over de eerste functie

Augustinus heeft het er vaak over dat de wet tot resultaat moet hebben dat wij Gods genade om hulp roepen. Hij schrijft bijvoorbeeld aan...

4.7.4 – Gregorius de Grote wilde geen ‘universele bisschop’ genoemd worden

Pas in de tijd van Gregorius de Grote ontstond er discussie over de titel ‘universele bisschop’. De aanleiding daarvoor vormde de eerzucht van Johannes,...

3.20.26 – Gebeden van heiligen zijn niet beter dan die van ons

Echter, sommigen worden blijkbaar beïnvloed door het feit dat je vaak leest over gebeden van heiligen die verhoord werden. Waarom werden ze verhoord? Omdat...

3.20.44 – De vierde bede

Nu volgt het tweede deel van het gebed. Daarin dalen we af naar wat goed is voor onszelf. Maar het is niet de bedoeling...