Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels is de laatste paragraaf toegevoegd. Nu ben ik nog bezig met een laatste correctieronde.

3.19.11 – Aanstoot geven en aanstoot nemen

Daarom zal ik nu het een en ander zeggen over het geven van aanstoot, welk onderscheid je daarin moet maken, wat je moet zien...

1.14.18 – De satan kan de gelovigen nooit overwinnen

God buigt de onreine geesten dus hierheen en daarheen, net wat Hij wil. Daarbij regelt Hij het zo dat ze de gelovigen trainen in...

4.3.4 – Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren

Degenen die de kerk regeren zoals Christus dat heeft ingesteld, noemt Paulus zo: als eerste apostelen, als tweede profeten, als derde evangelisten, als vierde...

Het onderwerp van dit boek

Om er voor te zorgen dat mijn lezers nog meer aan dit boek hebben, wil ik graag aangeven wat ze er uit kunnen leren....

2.10.1 – De overeenkomst en het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Uit wat ik tot nu toe gezegd heb, kan al zonneklaar blijken dat alle mensen die God vanaf het begin van de wereld heeft...

2.16.6 – Christus is gekruisigd

Verder bevat ook de manier waarop Christus gestorven is een opmerkelijk mysterie. Het kruis was vervloekt. Dat vonden niet alleen de mensen. Dat was...

3.25.7 – We krijgen hetzelfde lichaam terug

Net zo monsterlijk is de dwaling van hen die zich inbeelden dat de ziel niet het lichaam zal krijgen waarin het nu gekleed is....

2.9.3 – Dat wij het evangelie hebben, wil niet zeggen dat voor ons de beloften al vervuld zijn

Toch moeten we oppassen voor het duivelse verzinsel van Servet. Hij wil Christus’ genade nog groter maken, of in elk geval doet hij alsof...

Verantwoording

Met enige schroom presenteer ik hier mijn eigen vertaling in het Nederlands van de Institutie van Calvijn, een project in uitvoering. Ik wil niet...

1.18.1 – God laat het kwaad niet alleen maar toe, maar doet het zelf

Op andere plaatsen in de Schrift wordt gezegd dat God de satan zelf en alle verworpenen naar eigen goeddunken buigt of trekt. Dat werpt...