Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels staat de vertaling niet alleen compleet op de website, maar is een verbeterde versie ervan ook verkrijgbaar in druk en als e-book. Het zal nog even duren voor alle laatste correcties ook op de website zijn doorgevoerd.

3.19.11 – Aanstoot geven en aanstoot nemen

Daarom zal ik nu het een en ander zeggen over het geven van aanstoot, welk onderscheid je daarin moet maken, wat je moet zien...

4.3.4 – Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren

Degenen die de kerk regeren zoals Christus dat heeft ingesteld, noemt Paulus zo: als eerste apostelen, als tweede profeten, als derde evangelisten, als vierde...

1.16.4 – Gods voorzienigheid is zowel algemeen als specifiek

Om te beginnen moeten de lezers dus weten dat met het woord ‘voorzienigheid’ niet bedoeld wordt dat God vanuit de hemel passief toekijkt wat...

2.2.5 – Drie soorten wil en drie soorten vrijheid

Over het algemeen is het hun gewoonte om onder het vrije plannen maken van de mens de dingen te plaatsen die er niet toe...

3.4.37 – De gelijkenis van de schuldeiser en de twee schuldenaars

Wat betreft de passage uit Lucas,1 niemand die de gelijkenis die de Heer daar presenteert gelezen heeft met een gezond oordeel, kan daar argumenten...

3.4.11 – Openbare schuldbelijdenis

Deze vorm van schuldbelijdenis hoort in de kerk met een vaste regelmaat plaats te vinden. Bovendien hoort deze vorm van schuldbelijdenis buiten die regelmaat...

2.8.11 – De twee tafels van de tien geboden

In de derde plaats moeten we nadenken over de vraag waarom Gods wet in twee tafels verdeeld is. Deze verdeling wordt niet voor niets...

Verantwoording

Met enige schroom presenteer ik hier mijn eigen vertaling in het Nederlands van de Institutie van Calvijn, een project in uitvoering. Ik wil niet...

3.19.1 – Het belang van christelijke vrijheid

Nu moeten we de christelijke vrijheid behandelen. Wie de kern van de leer van het evangelie in het kort wil samenvatten, mag niet nalaten...

3.4.7 – Het ontstaan van de biecht als plicht

Ik verbaas me erover hoe onbeschaamd de sofisten durven beweren dat God de biecht waarover zij het hebben, bevolen heeft. Ik geef toe dat...