Home Institutie

Institutie

Ik heb de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 vertaald in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vond om te doen en omdat het me een goede manier leek om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 25 jaar geleden weer eens op te frissen.

Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, heb ik hier van 2013 tot 2018 elke dag een paragraaf gepubliceerd. En dan had ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

Inmiddels staat de vertaling niet alleen compleet op de website, maar is een verbeterde versie ervan ook verkrijgbaar in druk en als e-book. Het zal nog even duren voor alle laatste correcties ook op de website zijn doorgevoerd.

Verantwoording

Met enige schroom presenteer ik hier mijn eigen vertaling in het Nederlands van de Institutie van Calvijn, een project in uitvoering. Ik wil niet...

Aan de lezer

Toen ik dit boek voor het eerst uitgaf, had ik me er eigenlijk maar een beetje vanaf gemaakt. Dat is immers normaal bij onbelangrijk...

Het onderwerp van dit boek

Om er voor te zorgen dat mijn lezers nog meer aan dit boek hebben, wil ik graag aangeven wat ze er uit kunnen leren....

1 – De ware leer wordt in Frankrijk onterecht bestreden

Johannes Calvijn wenst zijn vorst, de zeer machtige en zeer luisterrijke monarch, Frans, de zeer christelijke koning der Fransen, vrede en heil in Christus. Toen...

2 – De koning moet de ware leer onderzoeken

Daarom, onoverwinnelijke koning, is het niet onbillijk als ik u verzoek om deze zaak grondig te onderzoeken. Tot nog toe is zij wanordelijk behandeld....

3 – De ware leer is niet nieuw, niet onzeker en heeft geen wonderen nodig

Toch houden onze tegenstanders niet op om onze leer aan te vallen en op alle mogelijke manieren te beschuldigen en te belasteren. Ze willen...

4 – De ware leer gaat niet in tegen de kerkvaders

Verder durven onze tegenstanders beweren dat wij ingaan tegen de kerkvaders. Ik bedoel dan de oude schrijvers uit een tijd dat alles nog beter...

5 – De ware leer heeft niets te vrezen van de traditie

Ook met hun beroep tegenover ons op de traditie bereiken onze tegenstanders niets. Het zou voor ons heel oneerlijk zijn als we moesten buigen...

6 – De ware leer strijdt niet tegen de kerk

Het lukt onze tegenstanders ook niet om ons in het nauw te brengen met het volgende dilemma: dat we zouden moeten erkennen dat de...

7 – De ware leer leidt niet tot oproer

Ten slotte, onze tegenstanders handelen onzuiver als ze ons in een kwaad daglicht proberen te stellen door te vertellen hoeveel oproer, onrust en twist...