2016 is al weer bijna voorbij. De oliebollen staan klaar en het irritante vuurwerk klinkt.

Vooral in de eerste helft van dit jaar heb heel wat blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Veel vaker dan ik ooit verwacht had.

In de tweede helft van het jaar lukte het bloggen mij niet meer echt. Na de zomer heb ik er nog maar drie geschreven. Dat lag niet aan een gebrek aan ideeën of inspiratie. Het probleem was eerder dat mijn hoofd te vol zat. Daarbij had ik te weinig energie en te weinig tijd, zodat ik maar niet voldoende rust in mijn hoofd kreeg om ideeën uit te werken. Wel heb ik me bezighouden met muziek en fotografie, om in elk geval creatief te blijven. Ik hoop in 2017 weer meer tijd, rust en energie te vinden om te schrijven.

Welke blogs uit 2016 zijn nu het meest gelezen? Hier volgt een lijstje, gebaseerd op het aantal paginaweergaves volgens Google Analytics. De lijst loopt van minder gelezen naar meest gelezen. Je kunt door de lijst navigeren door naar links of rechts te slepen of door te klikken op ‘Volgende’ of ‘Vorige’.

5. Houdt God van alle mensen?

Jesus Christ loves you
Foto: foto: https://www.flickr.com/photos/32029534@N00/8376312803

Dit was een van mijn eerste blogs van het afgelopen jaar. Het werd niet meteen heel veel gelezen, maar verspreid over het jaar bleven de lezers komen. Blijkbaar een onderwerp dus waar veel op gezocht wordt op Google: kun je tegen elk willekeurig mens zeggen: ‘God houdt van jou?’ Wil God echt dat alle mensen gered worden? Maar hoe zit het dan met de mensen die niet gered worden? Kan God hen niet redden? Of wil Hij hen niet redden? De antwoorden op deze vragen hebben alles te maken met de leer van de uitverkiezing.

4. Het Adres van Molenaar uit 1827 als spiegel voor de GKV van nu

In dit artikel uit april trok ik een vergelijking tussen de situatie in de Hervormde Kerk aan het begin van de negentiende eeuw en de GKV van nu. Dit als toelichting bij een hertaling van een boekje uit 1827, waarin de hervormde predikant Dirk Molenaar de toestand zijn kerk bekritiseert. Helaas, veel van wat hij schrijft is volgens mij heel erg herkenbaar. En blijkbaar was ik niet de enige die dat zag, want dit artikel werd veel gelezen. Alleen wel jammer dat maar zo weinig mensen de moeite namen om ook het boekje van Molenaar te lezen. Het is maar een heel dun boekje en volgens mij in mijn hertaling echt niet moeilijk. Ik zou zeggen: lees het alsnog!

3. Calvijn en het verschil tussen zondagsrust en zondagsheiliging

Autoloze zondag (1973) (foto: Wikimedia Commons)

De zondag: altijd weer een heikel onderwerp. Wat mag wel, wat mag niet? Onder meer na een discussie in het RD over de vraag of christelijke websites op zondag bereikbaar mogen zijn en of je op zondag mag winkelen via webwinkels, beschreef ik in maart hoe Calvijn dacht over de zondag. Hij was een groot voorstander van zondagsrust, maar zondagsheiliging noemde hij bijgeloof. Dit artikel is door het jaar heen veel gedeeld via Facebook. Ik vermoed dat het nogal eens in stelling is gebracht in discussies over de zondag. Ik hoop dat men Calvijn daarbij niet heeft laten buikspreken, alsof hij bijvoorbeeld twee kerkdiensten op zondag niet nodig zou vinden of er geen problemen mee zou hebben als op zondag de winkels open zouden zijn.

2. Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme

Spoorweg

In februari was er in Bunschoten een Landelijke Dag, waar leden uit de kerkverbanden die van de GKV zijn afscheiden (DGK en GKN) samenkwamen met verontruste GKV’ers om te werken aan eenheid. Een week eerder schreef ik dit artikel over een gevoelig onderwerp: van afgescheiden en verontruste GKV’ers wordt weleens gezegd: het zijn allemaal autisten. Zo’n ‘verwijt’ kun je beledigd naast je neer leggen. Maar is het niet beter om het serieus nemen? Blijkbaar is er een imagoprobleem. Je kunt je afvragen hoe terecht dat is. Maar ook hoe het komt en wat je eraan kunt doen. Tot mijn verrassing kreeg ik eigenlijk geen kritische reacties op dit stuk. Wel veel reacties van mensen die heel blij waren dat dit punt eindelijk eens eerlijk benoemd werd.

1. Deputatenrapport M/V en ambt – waar gaat het fout?

Met afstand het meest gelezen is deze kritische reactie uit november op het rapport van de GKV-deputaten M/V en ambt, waarin zij de synode van 2017 voorstellen alle ambten in de GKV open te stellen voor vrouwen. Dit is duidelijk een onderwerp dat bij veel mensen leeft. Ik heb er veel instemmende reacties op gekregen. Velen waren blij met wat ik schreef. Maar natuurlijk heb ik ook een aantal kritische reacties gekregen. Eigenlijk wil ik over dit onderwerp nog wel meer schrijven. Want ik heb in dit ene artikel volgens mij wel de kern van het rapport geraakt, maar er zitten zoveel aspecten aan dit onderwerp er veel meer nodig is om alle argumenten van de voorstanders van vrouwen in het ambt te weerleggen. Gelukkig ben ik niet de enige die dat probeert. Ik heb op internet al veel goeds voorbij zien komen. Maar ik hoop er binnenkort ook zelf nog eens op terug te komen. Er staat in 2017 veel op het spel in de GKV!

Ondanks de grote zorgen over de kerkelijke situatie waarmee we 2017 in gaan, stemt dit lijstje mij persoonlijk toch dankbaar. Ik ben mijn lezers dankbaar dat ze de moeite hebben genomen mijn schrijfsels te lezen. Ik ben veel van mijn lezers dankbaar dat ze de moeite hebben genomen om te reageren (en ik bied hun mijn excuses aan dat ik zelf heel vaak tekort geschoten ben in het reageren op die reacties). En ik ben onze God dankbaar dat ik iets heb mogen doen waar blijkbaar een heel aantal mensen iets aan heeft.

Ik hoop hier in 2017 mee door te gaan. Of dat gaat lukken, is zoals heel dat jaar, nog in nevelen gehuld. Maar ik wens al mijn lezers een jaar toe vol heil en zegen!

1 Reactie

 1. Hallo Gerrit,

  ……..nog in nevelen gehuld……..
  Wonderlijk, links op de foto staat het kerkgebouw van de GKv……de Rank…….ook in nevelen gehuld.

  Ook in nevelen gehuld….. de TU Broederweg.
  Men trekt hier een zelfgemaakte nevel op rondom de Heilige Schrift.
  En vervolgens raakt men de heldere kijk op Gods Woord kwijt en gaat men op de loop met een eigen bedachte schriftuitleg. Het verduisterde verstand van de gevallen mens doet de rest en Gods Woord is in enkele jaren terzijde geschoven in de GKv.

  Veel gebed, roepen en smeken aan Gods Genade Troon is nodig voor de TU en de komende synode om te komen tot inkeer.

  Groet, Jan.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in