Het jaar 2018 was voor mij geen vruchtbaar blogjaar. Ik heb niet meer dan 5 blogs geschreven. Een top 5 van meest gelezen blogs uit 2018 zou dus snel gemaakt zijn. Maar gelukkig trekt mijn site inmiddels ook veel lezers als ik niets schrijf. Interessanter is daarom de vraag welke blogs van mij uit 2018 en eerdere jaren in het afgelopen jaar het meest gelezen zijn. Een top 10, gebaseerd op het aantal paginaweergaves volgens Google Analytics. De lijst loopt van minder gelezen naar meest gelezen. Je kunt door de lijst navigeren door naar links of rechts te slepen of door te klikken op ‘Volgende’ of ‘Vorige’.

10. Waarom Hervormingsdag en Halloween samenvallen

Deze blog uit 2015 zou je een echte linkbait kunnen noemen. Elk jaar rond Hervormingsdag wordt deze link veel gedeeld via sociale media, met elk jaar meer bezoekers als resultaat. Dit jaar waren het er ruim 500, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder. Zou dat ermee te maken hebben dat Halloween steeds populairder wordt?

9. Vrouwen profeteren. Dus vrouwen mogen preken?

Natuurlijk heeft de discussie in de GKV over de vrouw in het ambt ook dit jaar veel lezers naar mijn site getrokken. In deze top 10 meerdere blogs over dit onderwerp. Waaronder deze over de vraag in hoeverre preken hetzelfde is als profeteren.

8. Lees in 1 jaar de hele ‘Institutie’ van Calvijn!

Vorig jaar sloot ik het jaar af met een leesrooster voor de Institutie van Calvijn, waarmee je in één jaar de hele Institutie zou kunnen lezen. Ik ben blij dat dat leesrooster vele keren gedownload is en ik weet van enkele mensen dat ze in 2018 inderdaad bezig geweest zijn om de Institutie te lezen. Maar hoeveel mensen daadwerkelijk in de afgelopen week de eindstreep gehaald hebben, of in de komende weken met een beetje achterstand nog gaan halen? Ik heb geen idee… Maar 2019 is natuurlijk ook een mooi jaar om een (nieuwe) poging te wagen.

7. Was Junia een vrouwelijke apostel?

Opnieuw een blog over de vrouw in het ambt. Dit is er een uit een korte serie over hoe de synode van de GKV vrouwen uit de Bijbel gebruikt als argumenten voor de vrouw in het ambt. Junia, uit Romeinen 16, is een van die vrouwen. Zij zou een vrouwelijke apostel zijn. Maar was zij wel een apostel? En was zij wel een vrouw?

De andere delen uit deze serie gingen over Debora, Mirjam en de oudere vrouwen uit Titus 2.

foto: Pixabay

6. Man/vrouw en Gods volledige openbaring in Christus

De eerste van de twee blogs uit 2018 in deze lijst. Het is de laatste blog die ik geschreven heb en zelf vind ik dit een van mijn belangrijkste bijdragen aan de discussie over de vrouw in het ambt.

Het gaat om de vraag in hoeverre wij nog nieuwe dingen kunnen ontdekken die verder gaan dat wat Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben en zoals Gods Geest ons dat in de Bijbel geopenbaard heeft. Kun je zeggen dat Christus en de apostelen wat betreft de verhouding tussen mannen en vrouwen onderdelen van Gods wil hebben achtergehouden omdat de mensen in hun tijd daar nog niet aan toe waren?

Jesus Christ loves you
Foto: foto: https://www.flickr.com/photos/32029534@N00/8376312803

5. Houdt God van alle mensen?

Dit is een blog uit begin 2016 die een continue stroom lezers blijft trekken met van tijd tot tijd een piekmomentje als hij blijkbaar weer eens ergens in een discussie gebruikt wordt op sociale media. Het ís ook een onderwerp dat veel vragen en discussie oproept: kun je tegen elk willekeurig mens zeggen: ‘God houdt van jou?’ Wil God echt dat alle mensen gered worden? Maar hoe zit het dan met de mensen die niet gered worden? Kan God hen niet redden? Of wil Hij hen niet redden?

De antwoorden op deze vragen hebben alles te maken met de leer van de uitverkiezing, waar in 2018 veel aandacht naar uitging vanwege het 400-jarig jubileum van de Dordtse Leerregels.

1 Timotheüs 2 (eigen foto)

4. Paulus en de scheppingsorde

Nog een bijdrage aan de discussie over de vrouw in het ambt. Nu over de uitleg van de bekendste ‘zwijgtekst’, 1 Timotheüs 2, en over Paulus’ beroep op de schepping van Adam en Eva. Beroept Paulus zich echt op een scheppingsorde? Is zo’n scheppingsorde in Genesis 2 en 3 wel te vinden? En de kernvraag: hoe duidelijk is de Bijbel eigenlijk over de vrouw in het ambt? Wordt de Bijbel misschien onduidelijk gemáákt door de nieuwe manier van uitleggen?

3. Het Calvinisme als dominante religie in de Republiek

Dan iets heel anders: een artikel dat ik al in 1997 schreef tijdens mijn studie geschiedenis over de positie van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse Republiek. Er was geen volledige godsdienstvrijheid, officieel was de Gereformeerde Kerk als enige officieel erkend, maar andere kerken en religies werden gedoogd. Wat hield dat precies in? Wat betekende dat bijvoorbeeld voor de verhouding tussen kerk en overheid? Of voor het gereformeerde karakter van de kerk?

Eigenlijk best een actueel artikel in 2018, want de synode van Dordrecht speelt in dit verhaal een cruciale rol. Toch is dat niet de reden dat dit artikel dit jaar zoveel lezers heeft getrokken. Dat is namelijk al vele jaren het geval. Sterker nog, het waren dit jaar zelfs bijna 500 lezers minder dan vorig jaar.

2. Lees in 1 jaar de hele Bijbel door!

Nog een linkbait. Nog een leesrooster. Blijkbaar zijn er veel mensen die graag in een jaar de hele Bijbel willen lezen, want dit leesrooster wordt erg vaak gedownload, het hele jaar door, maar vooral aan het eind van het jaar.

Nu 2019 gaat beginnen, is het natuurlijk weer een mooi moment om dit leesrooster te gaan te gebruiken. Wie weet heb je dan volgend jaar om deze tijd ook de hele Bijbel gelezen…

Kerkgebouw De Rank in IJsselmuiden (eigen foto)

1. Afscheid van de GKV

En dan de ‘winnaar’ van dit jaar. Een met een zwart randje. Dit was mijn eerste blog van dit jaar en daarin legde ik uit waarom mijn vrouw en ik de GKV hebben verlaten en zijn overgestapt naar de GKN. Dat is heel pijnlijk geweest. Toch heeft het ons ook veel vreugde gebracht.

Nee, ik kan de GKV nog niet helemaal loslaten. Ik volg nog steeds de discussies. Ik leef mee met degenen die nog volop moeten strijden in hun gemeente of in het kerkverband. Maar ik ben dankbaar dat wijzelf rust gevonden hebben. Wat is het fijn om elke zondag met een gerust hart naar de kerk te kunnen gaan (of thuis te kunnen luisteren) zonder maar te moeten afwachten of Gods Woord wel verkondigd zal worden. Wat een rijkdom dat je elke zondag voldoende geestelijk voedsel voorgezet krijgt, zodat je gesterkt en toegerust de nieuwe week in kunt. Wat een bevrijding dat je weer zonder terughoudendheid en strijd gewoon kunt meedoen met het gemeenteleven, omdat je geestelijke eenheid ervaart.

Deze overstap heeft heel ons jaar gekleurd. Ook voor mij persoonlijk voelt het dus heel logisch dat deze blog bovenaan staat in deze top 10 van 2018.

Ik wens al mijn lezers Gods zegen voor 2019. En ik hoop in het komende jaar weer wat meer tijd, energie en inspiratie te vinden om blogs te schrijven.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in