Johann Sebastian Bach – ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her’ (BWV 700)

0
603

De koraalbewerking over Vom Himmel hoch, da komm ich her (BWV 700) van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het orgel van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle (via Hauptwerk).

Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich sing’n und sagen will.

Deze bewerking wijkt nogal af van de omringende bewerkingen over liederen voor kerst en advent. De anderen zijn allemaal fughetta’s, waarin de eerste regel als thema gebruikt wordt, al dan niet gecombineerd met een ander thema. Maar in deze bewerking wordt elke melodieregel afzonderlijk fugatisch behandeld. Het zijn als het ware vier fughetta’s achter elkaar, met aan het slot telkens de melodieregel in het pedaal.

Het pedaal is daarbij niet volledig zelfstandig. De melodieregel wordt tegelijk ook in het linkerhand gespeeld, sommige noten op dezelfde hoogte en anderen noten een octaaf hoger. Dit wekt de indruk dat het stuk geschreven is voor een orgel zonder grote pedaalbezetting en zonder pedaalkoppel, waarbij het pedaal alleen bedoeld is als ondersteuning, al gebeurt het hier dan andersom: de linkerhand wordt gebruikt om de zwakke pedaalpartij extra te laten uitkomen.

Registratie:
Hoofdwerk: Octaav 8′, Roerfluit 8′, Octaav 4′
Rugwerk: Praestant 8′, Octaav 4′, Superoctaav 2′
Pedaal: Praestant 16′, Octaav 8′
Hoofdwerk + Rugwerk

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in