Johann Sebastian Bach – ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’ (BWV 678)

0
251

De koraalbewerking over Dies sind die heilgen zehn Gebot (BWV 678) van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het orgel van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle (via Hauptwerk).

Dies sind die heilgen zehn Gebot,
Die uns gab unser Herre Gott
Durch Mosen, seinen Diener treu,
Hoch auf dem Berg Sinai.

Kyrieleis.

Na de negen koraalbewerkingen (3×3) over Kyrie en Gloria volgen twaalf (3×4) bewerkingen over liederen die de zes hoofdstukken van de lutherse cathechismus vertegenwoordigen: de Tien Geboden, de Apostolische Geloofsbelijdenis, het Onze Vader, doop, boete en avondmaal. Voor elk hoofdstuk schreef Bach twee koraalbewerkingen, één met pedaal en één manualiter.

Voor de Tien Geboden koos Bach voor het lied Die sind die heilgen zehn Gebot. Als vanzelfsprekend gebruikt Bach hier de canon-techniek. Het Griekse woord canon betekent immers ‘wet’ of ‘richtsnoer’. Bovendien, door de voor een canon te kiezen verdubbelt Bach de vijf melodieregels tot tien. Ook die maatsoort laat het getal tien zien: 6/4. Laat dat nu ook net de indeling zijn van de twee tafels van de Tien Geboden: 4 en 6.

Registratie:
Rugwerk: Roerfluit 8′, Fluit 4′, Schalmeij 8′
Bovenpositief: Praestant 8′, Viola 8′, Holpijp 8′
Pedaal: Subbas 16′, Octaav 8′, Holpijp 8′

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in