Johann Sebastian Bach – ‘Das alte Jahr vergangen ist’ (BWV 1091)

0
584

De koraalbewerking over Das alte Jahr vergangen ist (BWV 1091) van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het orgel van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle (via Hauptwerk).

Das alte Jahr vergangen ist,
das alte Jahr vergangen ist
;
wir danken dir, Herr Jesu Christ,
daß du uns hast in mancher Gefahr
so gnädiglich behüt’ dies Jahr,
so gnädiglich behüt’ dies Jahr.

Een vierstemmige bewerking van een lied voor de jaarwisseling. Het stuk kabbelt rustig voort in een achtsten-beweging, maar niet constant. Soms stokt de beweging even, regelmatig is er een versnelling in zestienden en er zijn veel versieringen, die alle tijd en ruimte krijgen. Je hoort de tijd als het ware voortschrijden, gestaag, maar toch vol wisselingen. Dat hoor je ook in de melodie. Die klinkt in de bovenstem in langere noten, maar in een wat onregelmatig ritme. De eerste twee regels bijvoorbeeld zijn qua melodie identiek, maar krijgen hier toch elk een andere ritme. Aan het eind volgt nog een coda, waarin Bach de onbestendigheid van de tijd, of beter van wat ons daarin overkomt, nog eens extra benadrukt.

Registratie:
Borstwerk: Fluitgedekt 8′

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in