Johann Sebastian Bach – ‘Christe, der du bist Tag und Licht’ (BWV 1096)

0
518

De koraalbewerking over Christe, der du bist Tag und Licht of Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BWV 1096) van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het orgel van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle (via Hauptwerk).

Christe, der du bist Tag und Licht,
Vor dir ist, Herr, verborgen nichts:
Du väterliches Lichtes Glanz,
Lehr uns den Weg der Wahrheit ganz.

Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
daß du für uns gestorben bist
und hast uns durch dein theures Blut
Gemacht vor Gott gerecht und gut.

De melodie van dit lied is bij ons in een iets anders vorm bekend als die van de ‘avondzang’. Ook de tekst is vergelijkbaar. Maar deze koraalbewerking draagt nog een andere titel, namelijk van een lied voor de lijdenstijd. Nu hoort bij dat lied meestal een andere melodie, die overigens in allerlei variaties voorkomt. Ook Bach heeft over die andere melodie een bewerking geschreven in het Orgelbüchlein (BWV 623). Het is dus wel een beetje vreemd dat deze titel nu opduikt bij deze bewerking in de Neumeister-Sammlung. Maar omdat deze daar staat in een hele rij koraalbewerkingen voor de lijdenstijd, lijkt het erop dat het daar juist om dat lied gaat.

Overigens is deze koraalbewerking in een iets andere vorm ook overgeleverd op naam van Johann Pachelbel. Voor velen reden om sterk te betwijfelen of deze wel van Bach is.

Het stuk begint als een vierstemmige fughetta met de eerste melodieregel als thema. Pas na een tijdje volgt de complete melodie in de sopraan, in langere noten dan in het fughettathema.

Registratie:
Hoofdwerk: Octaav 8′, Octaav 4′, Superoctaav 2′
Bovenpositief: Praestant 8′, Octaav 4′, Quinta 3′
Hoofdwerk+Bovenpositief

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in