Jan Zwart – Psalm 33

0
949

Drie voorspelen van Jan Zwart voor Psalm 33, gespeeld op het orgel van de Domkerk in Utrecht (via Hauptwerk).

Het eerste voorspel komt uit Stuk 2 en draagt als opschrift: ‘Voor al de verzen, behalve het 7e.’ Eigenlijk is dit meer een orgelkoraal dan een voorspel, want het bevat de volledige melodie.

Het tweede voorspel komt uit Stuk 5 en draagt als opschrift: ‘Voor alléén het 7e vers.’ Dit vers bezingt hoe God vanuit de hemel alles ziet wat de mensen op aarde doen. Blijkbaar vond Jan Zwart dit vragen om de tempo-aanduiding ‘Lento e misterioso.’ En je krijgt de indruk dan Jan Zwart óf heel grote, óf heel flexibele handen gehad moet hebben. Want dit voorspel bevat twee passages waarbij je drie keer achter elkaar in één greep een deciem moet pakken en dan het liefst ook nog legato. Gelukkig is de akoestiek van Utrecht vergevingsgezind en stoort het niet heel erg als alleen de bovenstem legato is.

Het derde voorspel staat zowel in Stuk 2 als in Stuk 5. Net als het eerste voorspel, is ook dit voorspel bedoeld voor alle verzen, uitgezonderd het zevende. Dit voorspel wordt dan ook aangeduid als een verkorte versie van het eerste voorspel. De eerste negen maten (regel 1 en 2) zijn identiek aan het eerste voorspel. En net als in het eerste voorspel worden die maten nog een keer herhaald, maar dit keer in de dominant, een kwart hoger. Daardoor eindigt regel 4 niet op een g, maar op een c en daarmee is het voorspel klaar.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in