Literatuurlijst

Baelde, M., ‘De Nederlanden van Spaanse erfopvolging tot beeldenstorm, 1506-1566’ in: I. Schöffer, H. van der Wee en J.A. Bornewasser (red.), De Lage Landen van 1500-1780 (5e druk; Amsterdam 1991 (1978)) 38-101.

Bakhuizen van den Brink, R.C., Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht (Amsterdam 1853).

Blok, P.J., Willem de Eerste, prins van Oranje deel I (Amsterdam 1919).

Cazaux, Y., Guillaume le Taciturne. De la ‘Généralité’ de Bourgogne à la République des Sept Provinces-Unies (Parijs 1970).

Decavele, J., ‘De edelman Oranje en de calvinisten’ in: Spiegel Historiael 19 (1984) 201-206.

Deursen, A.Th. van, Willem van Oranje. Een biografisch portret (Amsterdam 1995).

Groen van Prinsterer, G., Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau serie I deel I (1552-1565) (Leiden 1841).

Horst, J.J. van der, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen historiesch-kritiesch onderzocht (Amsterdam 1851).

Japikse, N., Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje deel I (1551-1561) (Den Haag 1934).

Koenigsberger, H.G., ‘Orange, Granvelle and Philip II’ in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 573-595.

Mees-Verwey, M., Apologie ofte verantwoordinghe van den prince van Orangien (Santpoort 1942).

Rachfahl, F., Wilhelm von Oraniën und der Niederländische Aufstand delen I en IIa (Halle 1906-1907).

Schelven, A.A. van, Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen (Haarlem 1933).

Swart, K.W., ‘Wat bewoog Willem van Oranje de strijd tegen de Spaanse overheersing aan te binden?’ in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 554-572.

Swart, K.W., ‘Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand’, in: C.B. Wels e.a. (red.), Vaderlands verleden in veelvoud deel I (16e-18e eeuw) (Den Haag 1980) 99-132.

Wedgwood, C.V., William the Silent. William of Nassau, prince of Orange (5e druk; Londen 1948 (1944)).

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in