Het onderwerp van dit boek

0
1241

Om ervoor te zorgen dat mijn lezers nog meer aan dit boek hebben, wil ik graag aangeven wat ze er uit kunnen leren. Ik wil graag laten zien wat tijdens het lezen hun doel moet zijn en waar ze hun aandacht op moeten richten.

De Heilige Schrift bevat een volmaakte leer. Daaraan kan niets worden toegevoegd. Want het was Gods bedoeling om de oneindige rijkdom van zijn wijsheid daarin uit te stallen. Maar als je niet met de Heilige Schrift vertrouwd bent, heb je alle belang bij een gids om je de weg te wijzen. Dan weet je waar je naar moet zoeken en raak je niet aan het dwalen. Dan kun je recht op het doel afgaan waar de Heilige Geest je heen roept.

Daarom hebben degenen die van God meer inzicht gekregen hebben dan anderen, de plicht om eenvoudige mensen hierbij te helpen. Ze moeten hen als het ware bij de hand nemen om hen te leiden en te ondersteunen, zodat ook zij ontdekken wat de kern is van wat God ons in zijn Woord heeft willen leren. Als dat schriftelijk gebeurt, kan dat het beste door achter elkaar de belangrijkste onderwerpen te behandelen van de christelijke levensbeschouwing. Want als je die onderwerpen begrijpt, kun je in Gods leerschool op één dag meer leren dan anders in drie maanden. Dat komt omdat je dan vrij goed weet hoe je elke zin moet opvatten. Je hebt namelijk een meetlat waar je alles wat je tegenkomt aan kunt afmeten.

Ik zag hoe nodig het was om op deze manier de mensen te helpen die onderwezen willen worden in de leer van het behoud. Daarom heb ik het op me genomen om me – naar de mogelijkheden die God me gegeven heeft – in te zetten voor dit werk. Daarom heb ik dit boek geschreven.

Ik heb het eerst in het Latijn geschreven, zodat het alle geleerde mensen van dienst kon zijn, tot welk volk ze ook behoren. Maar ik wilde ook mijn Franse landgenoten de dingen vertellen die voor hen zoveel vrucht zouden kunnen opleveren. Daarom heb ik het boek nu ook in onze eigen taal vertaald. Ik schrik ervoor terug om er zelf al te hoog van op te geven en te verklaren hoe leerzaam het is om dit boek te lezen. Ik ben bang dat ik dan de indruk wek dat ik te veel mijn eigen werk prijs. Toch kan ik wel dit beloven: het kan voor alle kinderen van God een sleutel zijn om een weg te openen waarlangs ze de Heilige Schrift kunnen leren begrijpen.

Als de Heer mij vanaf nu nog de middelen en de gelegenheid geeft om commentaren te schrijven, zal ik die zo kort mogelijk houden. Want het is niet meer nodig om lang uit te weiden. Ik heb hier immers al bijna alle artikelen van het christelijk geloof uitgebreid behandeld.

Omdat we moeten erkennen dat alle waarheid en gezonde leer van God komen, durf ik simpelweg verklaren wat ik van dit boek vind. Ik zie het meer als Gods werk, dan als mijn eigen werk. Echt waar, alle lof ervoor moet aan Hem worden toegeschreven. Daarom spoor ik iedereen die het Woord van God hoogacht aan om dit boek te lezen en goed op te slaan in zijn geheugen. Tenminste, als je – in de eerste plaats – de kern van de christelijke leer wilt leren kennen en – in de tweede plaats – gemakkelijk toegang wilt krijgen tot het lezen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Als je dit boek gelezen hebt, zul je uit eigen ervaring weten dat ik met mijn woorden niet overdreven heb.

Als je misschien niet alles kunt begrijpen wat er in dit boek staat, dan moet je de moed niet opgeven. Je moet gewoon doorgaan met lezen, in de hoop dat de ene passage duidelijker wordt uitgelegd door een andere.

Bovenal raad ik de lezer aan om zich te wenden tot de Schrift, om de bewijzen te overwegen die ik daaruit afgeleid heb.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in