Gratis e-book: Calvijn over Gods voorzienigheid

In deze corona-tijd deel ik een gratis e-book uit met daarin drie hoofdstukken uit de Institutie van Calvijn over Gods voorzienigheid. Er is ook een goedkope paperback beschikbaar die wellicht geschikt is als bemoedigend cadeautje.

0
1915

In deze corona-tijd is Gods voorzienigheid een actueel onderwerp. Er wordt veel gesproken en geschreven over de vraag of het coronavirus van God komt en of God er misschien een speciale bedoeling mee heeft. Ook ik schreef er eerder al een blog over.

Wat ik in daarin schreef, was naar mijn overtuiging in lijn met hoe gereformeerden al eeuwen lang denken over Gods voorzienigheid en hoe zij daarvan belijdenis doen in artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En die zijn op hun beurt weer sterk beïnvloed door hoe Johannes Calvijn erover schreef in zijn Institutie.

Daarom leek het mij een goed idee om de betreffende hoofdstukken uit de Institutie in deze tijd apart beschikbaar te maken in een dun boekje. De Institutie zelf kan door zijn omvang nogal intimiderend overkomen. Een dun boekje over een actueel onderwerp heeft wellicht een veel lagere drempel. En natuurlijk hoop ik dat dit voorproefje bij velen naar meer van de Institutie zal smaken.

Dit boekje bevat dus drie hoofdstukken uit mijn vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn. Het zijn de laatste hoofdstukken uit het eerste boek, dat gaat over God als schepper. In deze hoofdstukken legt Calvijn uit dat God zijn schepping niet enkel maar geschapen heeft, maar dat Hij die ook nog steeds in stand houdt. Hij is er nog altijd heel actief bij betrokken en zorgt ervoor, leert Calvijn. Er gebeurt in zijn schepping nog altijd niets zonder dat Hij het wil en bestuurt.

In het eerste van deze drie hoofdstukken (1.16) legt Calvijn in het kort uit wat Gods voorzienigheid precies inhoudt. Dat is dan ook een vrij theoretisch hoofdstuk. Maar in het volgende hoofdstuk (1.17) gaat Calvijn in op de praktijk. Wat hebben we er als christenen aan om te weten dat God alles bestuurt en elke dag voor ons zorgt? Welke troost biedt het ons dat er niets gebeuren kan behalve wat goed voor ons is? Hoe helpt ons dat in ons dagelijks leven, in voor- én tegenspoed?

Daarbij gaat Calvijn in op allerlei vragen. Als God alles bestuurt, ook de daden van mensen, hoe zit het dan met onze menselijke verantwoordelijkheid? Kan God mensen hun fouten nog wel aanrekenen? En als alles verloopt volgens een vastgesteld plan, heeft het dan nog wel zin om te proberen onheil te voorkomen?

Maar het laatste hoofdstuk (1.18) is volledig gewijd aan dat ene probleem waar christenen altijd weer mee worstelen als het om Gods voorzienigheid gaat: als alles door God geleid wordt, hoe zit het dan met het kwaad? Hoe kan God goed, liefdevol en rechtvaardig zijn en ons tegelijk toch kwaad laten overkomen? Hoe kan Hij daden van mensen zo leiden dat ze zonde doen? Maakt dat God niet schuldig aan het kwaad?

Deze drie hoofdstukken bevatten dan ook een leer die velen, juist ook christenen, aanstootgevend vinden. Maar Calvijn laat zich hier kennen als een echte herder die weet wat er onder de mensen leeft, welke vragen en angsten ze hebben. In zijn tijd waren ziekte en dood wellicht nadrukkelijker elke dag aanwezig dan nu. Maar ook wij krijgen er toch allemaal vroeg of laat mee te maken, bijvoorbeeld nu tijdens de coronacrisis. De vragen en angsten van de mensen van toen zijn ons daarom zeker niet vreemd. En de antwoorden en de troost die Calvijn biedt, zijn tijdloos.

Ik hoop dus dat velen dit boekje lezen en daarom stel ik de e-book-versie voorlopig gratis ter beschikking. De gedrukte versie is misschien wel heel geschikt om cadeau te doen, zeker nu. Maar die gratis aan iedereen aanbieden gaat helaas niet. Dus ik hoop dat er anderen zijn die dit boekje willen aanschaffen en uitdelen, bijvoorbeeld als bemoedigend cadeautje.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in