Het coronavirus dat ons nu allemaal in de ban houdt, is niet op natuurlijke wijze ontstaan. Het is gefabriceerd in een laboratorium. Of het is ontstaan door straling van 5G-zendmasten. In elk geval zit Bill Gates erachter. Die strijdt met zijn stichting immers tegen overbevolking. En daarom wil hij iedereen inenten met een dodelijk vaccin. Of hij wil dat vaccin gebruiken om bij iedereen stiekem een chip in te spuiten waarmee hij iedereen ter wereld kan volgen. En alle regeringen op de wereld werken daaraan mee. Zie je, heel dat coronagedoe is eigenlijk één groot complot. Het draait allemaal om het doorvoeren van een nieuwe wereldorde.

Dit soort rare ideeën kun je op sociale media veelvuldig tegenkomen. Er zijn verbijsterend veel mensen die hier heilig in geloven. En nog verbijsterender: daaronder zijn ook christenen.

Natuurlijk weet ik ook wel dat christenen van zichzelf niet slimmer, nuchterder of minder bang zijn dan andere mensen. Maar je zou toch denken dat christenen met enige Bijbelkennis voldoende tegengif zouden hebben tegen dit soort rare, irrationele, ongefundeerde ideeën.

Ik noem één tekst. Jesaja 8:12 (HSV):

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken.

Duidelijk hé? Christenen mogen niet meedoen aan complottheorieën. Het staat gewoon letterlijk in de Bijbel.

Maar als ik het hierbij zou laten, zou ik aan biblicisme doen: het uit het verband rukken van Bijbelteksten en die op de klank af toepassen zoals het mij uitkomt. Ik moet dus meer zeggen.

God zegt dit tegen de profeet Jesaja in een specifieke situatie. Het is tijdens de regering van de goddeloze koning Achaz over het twee-stammenrijk van Juda. Juda werd bedreigd door een coalitie van het tien-stammenrijk (Efraïm) en Aram. Een groot leger dreigde Juda te overvallen en onder de voet te lopen. Koning Achaz zag het zeer somber in. Hij had geen hoop meer. Op God vertrouwen deed hij niet.

In die situatie stuurt God Jesaja naar hem toe met de bekende Immanuël-profetie: een jong meisje zal een zoon baren en hem de naam Immanuël geven: ‘God met ons’ (Jesaja 7:14). Dat is een teken van de komende Messias, de echte Immanuël (Mattheüs 1:22-23). Maar het is ook een teken dat God Juda zal helpen tegen de oprukkende vijanden. Hij zal Assur en Egypte gebruiken om Aram en Efraïm bij Juda weg te houden. De volken kunnen allerlei plannen beramen, maar die worden allemaal verijdeld, want: ‘God is met ons’ (Jesaja 8:10).

In die context krijgt Jesaja vervolgens de hierboven geciteerde waarschuwing te horen. Die is niet gericht aan Jesaja persoonlijk. Alleen in de Statenvertaling is zichtbaar dat deze waarschuwing in het meervoud staat: ‘Jullie mogen geen samenzwering noemen…’ Deze waarschuwing is gericht aan allen in Juda die nog wel op de Heer vertrouwen. Het volk ziet met angst en beven hoe Juda een slagveld dreigt te worden tussen aan de ene kant Efraïm en Aram en aan de andere kant Egypte en Assur. De hele wereld leek tegen dit kleine landje samen te spannen. Hoe zou je daar ooit zonder kleerscheuren vanaf kunnen komen?

Wie op God vertrouwt, hoeft nergens bang voor te zijn.

Maar zo mogen gelovigen niet denken. Zij mogen niet bang zijn voor de dingen waar de rest van het volk wel bang voor is. Want wie op God vertrouwt, hoeft nergens bang voor te zijn.

Een samenzwering? Een complot? Nee!

Was het dan niet waar dat Efraïm en Aram tegen Juda samenspanden? Was het dan niet waar dat Egypte en Assur plannen beraamden? Jawel. Maar wie gelooft, weet dat er meer is dan dat. Wat mensen ook beramen, daarachter en daarboven zit altijd God die alles bestuurt zoals Hij wil, die met al het kwaad dat mensen beramen altijd iets goeds op het oog heeft.

Dat vertrouwen geeft ook in onze tijd ruimte en rust om nuchter te blijven. En dan ben je niet vatbaar voor irrationele ideeën van mensen die beweren dat alles een complot is tegen onze vrijheid. Zeker, er kunnen soms complotten gesmeed worden. En het is altijd goed om kritisch en waakzaam te zijn, juist ook als christen. Maar zonder je daarbij te laten leiden door angst.

Angst maakt je vatbaar voor irrationele complottheorieën.

Angst is een slechte raadgever. Angst ontneemt je je nuchterheid. Angst verlamt je logisch denkvermogen. Angst laat je dingen zien die er niet zijn. Angst maakt je blind voor dingen die er wel zijn. En daardoor maakt angst je vatbaar voor irrationele complottheorieën zoals over Bill Gates en een nieuwe wereldorde.

Voor zulke theorieën zijn geen goede aanwijzingen, laat staan bewijzen te vinden. Ze spelen in op emotie, op het gevoel dat er allerlei geheimzinnige dingen zijn waar je als gewoon mens geen controle over hebt, dingen die zich in het verborgen afspelen, waar het ultieme kwaad zich samenbalt tegen veiligheid en vrijheid van iedereen.

Maar ook al hebben wij geen controle over Bill Gates, over regeringsleiders, over wat er achter de schermen gebeurt of over virussen, christenen weten dat God dat wel heeft. En daarom hoeven wij nooit het gevoel te hebben dat er ergens buiten onze waarneming geheimzinnige dreigingen bestaan die ons kunnen overweldigen.

Nu heeft geen enkele christen een volmaakt geloof. Ons geloof is altijd vermengd met ongeloof. We kennen allemaal twijfel en ons vertrouwen schiet voortdurend tekort. En dus kennen we ook allemaal angst. En dan kan een complottheorie soms best enige aantrekkingskracht op ons hebben. Maar als ons geloof echt is, zal dat onze angst uiteindelijk overwinnen en ons de nuchterheid geven om complottheorieën te doorzien.

Daarom houden die complottheorieën ons een spiegel voor. Hoe vatbaar ben ik voor zulke theorieën? Wat zegt dat over mijn vertrouwen op God?

3 Reacties

 1. Diep triest..totaal verkeerde interpretatie van jesaja 8:12 door satanische vertaling in de KJV en Statenvertaling staat verbintenis/confederacy dat is geen samenzwering maar een openbaar verbond.
  Het virus bestaat niet, God heeft ons tenminste mij nuchter verstand gegeven om de dingen te onderzoeken en te toetsen op waarheid. Wat de overheid nu doet is duivels en ik als christen kan daar niet aan gehoorzamen. U bent wel erg verdwaald meneer Veldman en jokt er maar op los.

  Hosea 4:6 KJV My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.

  • Elke moderne vertaling vertaalt dit vers met ‘samenzwering’ of ‘conspiracy’. Toch is het niet iets nieuws. Ook Calvijn vertaalde het al met ‘conspiratio’. Ik zie dan ook geen enkele reden om hier iets anders te lezen. De KJV en SV zijn niet zaligmakend. Maar of het hier om een geheim of een openlijk verbond gaat, is niet relevant. Waar het om gaat, is: christenen horen er niet bang voor te zijn, maar moeten nuchter blijven. En dat betekent o.a. dat ze zich niet horen te laten leiden door geruchten waar geen enkel bewijs voor te vinden is.

   Verder vind ik het jammer dat je zulke harde oordelen uitspreekt, zonder die te onderbouwen. Een verschil van mening over de vertaling van een woord is niet satanisch en heeft niets te maken met jokken. En zelf ben ik ook heel kritisch op het corona-beleid van de overheid, maar ontkennen dat het virus bestaat en het beleid van de overheid duivels noemen zal ik niet doen. Want dat staat ver af van de nuchterheid die christenen horen te hebben.

 2. Beste Gerrit,
  ben juist heel blij met al je inspanningen en de manier waarop. Helder en gewetensvol.
  Ik blijf je graag volgen.
  Broedergroet,
  Leo Meijer / Zeist

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in