Christelijk geschiedenisonderwijs – een persoonlijke visie

0
1746

Literatuurlijst

Schoolboeken

Hogendoorn, G.P.P., L.A. Niewenhuijse en H. Vermeulen, Bronwijzer. Geschiedenis voor MHV, deel 1 (Leiden 1995).

Jansen, W., en G. van der Vliet, Bronnen. Geschiedenis voor 1 vm (Houten 1997).

Jansen, W., en G. van der Vliet, Bronnen. Geschiedenis voor 1 mhv (Houten 1997).

Jansen, W., en G. van der Vliet, Bronnen. Geschiedenis voor 3 v (Houten 2000).

Niewenhuijse, L.A., en H. Vermeulen, Bronwijzer. Geschiedenis voor MHV, deel 3 (Heerenveen 1997).

Wilschut, Arie (red.), Sporen 1 vbo mavo. Geschiedenis voor de onderbouw (2e druk; Groningen 1998).

Secundaire literatuur

Ankersmit, F.R., Denken over geschiedenis. Een overzicht van de moderne geschiedfilosofische opvattingen (Groningen 1984).

Berkelaar, Wim, ‘Is christelijke geschiedbeoefening mogelijk?’, Transparant 8 (1997) nr. 2, 24-25.

Deursen, A.Th. van, ‘Geloof en geschiedwetenschap’ in: idem, De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving (Franeker 1991) 64-73.

Heuvel, Constant van den, ‘15 mei 1948: Gods Hand in de geschiedenis?’, Transparant 9 (1998) nr. 3, 16-22.

Heuvel, Constant van den, en Ton van der Schans, ‘Drs. C. Blenk, historicus en theoloog: “Die vreemde scheiding tussen kerk- en wereldgeschiedenis…”’, Transparant 11 (2000) nr. 4, 16-18.

Klinken, G.J. van, ‘Reacties in de Gereformeerde Kerken in Nederland op de stichting van de staat Israël’, Transparant 9 (1998) nr. 3, 4-7.

Kuiper, Roel, ‘Nawoord bij een discussie’, Transparant 8 (1997) nr. 2, 27.

Kuiper, R., Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing (Leiden 1996).

Leih, H.G., Gods hand in de geschiedenis. Cahiers voor christelijk onderwijs 8 (Kampen 1977).

Lieburg, Fred van, ‘Beschermengelen in het prostestantisme. De geschiedenis van een wonderverhaal’, Transparant 11 (2000) nr. 1, 15-19.

Lorenz, Chris, De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis (4e druk; Amsterdam/Meppel 1994 (1987)).

Mackay, Ewald, ‘“Zon sta stil te Gibea!” Het wonder in de geschiedenis’, Transparant 11 (2000) nr. 1, 4-7.

Schaeffer, Jac., ‘Er is meer tussen oorzaak en gevolg’ in: G. Harinck en R. Kuiper (red.), Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen (Kampen 1994) 107-123.

Spijker, W. van ’t, Reformatie en geschiedenis (2e druk; Goes 1986 (1977)).

Spijker, W. van ’t, Triptiek van de geschiedenis. De verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis (Goes 1981).

Velde, M. te, ‘Het Schriftgebruik in Groens Handboek voor de geschiedenis van het vaderland. Een inventarisatie met enkele kanttekeningen’ in: G. Harinck en R. Kuiper (red.), Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen (Kampen 1994) 39-59.

Verheij, C., ‘Groens visie op de presentie van God in schepping en geschiedenis’ in: G. Harinck en R. Kuiper (red.), Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen (Kampen 1994) 93-105.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in