Christelijk geschiedenisonderwijs – een persoonlijke visie

0
1740

Tijdens mijn eindstage in het kader van de postdoctorale lerarenopleiding van het IVLOS voor het vak geschiedenis gaf ik op mijn eigen verzoek les op een behoudende protestants-christelijke school, het Ichthus-College in Veenendaal. Altijd was het mijn ideaal geweest om mijn beoefening van de geschiedenis te verbinden met mijn christelijke geloofsovertuiging. Tijdens mijn stage wilde ik mij dan ook bezig houden met de vraag hoe ik mijn geloof kon laten doorwerken in mijn geschiedenisonderwijs.

Wat is volgens mij christelijk geschiedenisonderwijs? Hoe zou dat er volgens mij uit moeten zien? Wat zou daar het doel van moeten zijn? Deze vragen wil ik in volgende bladzijden proberen te beantwoorden.

Eerst zal ik uiteenzetten hoe volgens mij een christelijke geschiedvisie er uit ziet. Daarna zal ik op grond daarvan enkele uitgangspunten formuleren waar volgens mij christelijk geschiedenisonderwijs op gebaseerd moet zijn. Vervolgens zal ik die uitgangspunten confronteren met de kerndoelen van de Basisvorming en de eindtermen van de Tweede Fase om te kijken of ik deze uitgangspunten daarbinnen kan realiseren. Daarna zal ik mijn uitgangspunten voor twee onderwerpen concreter uitwerken, om ze vervolgens te confronteren met enkele schoolboeken. Tenslotte zal ik proberen conclusies te trekken en enkele concrete aanbevelingen te formuleren.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in