Berijming van Psalm 7

0
90

Een klaaglied van David, dat hij voor de HEER gezongen heeft vanwege de woorden van de Benjaminiet Cusj.

 1. O HEER, mijn God, redt U mijn leven!
  Wilt U mij snel een schuilplaats geven?
  Ik vlucht naar U nu men mij plaagt.
  Ik word vervolgd en opgejaagd.
  Verlos mij voordat ze me vinden
  en mij als leeuwen gaan verslinden.
  Straks slepen ze me weg als buit,
  als niemand hun geweld eerst stuit.
 2. Maar, HEER, mijn God, als aan mijn handen
  toch onrecht kleeft en grote schande,
  als ik toch goed vergold met kwaad
  en schuldig ben aan roof en haat,
  laat dan de vijand mij maar grijpen.
  Dan mag hij ’t leven uit me knijpen
  en me vertrappen op de grond,
  dan wordt mijn trots terecht verwondt.
 3. Sta op, HEER, laat uw toorn ontbranden
  en keer U tegen harde handen
  die mij omklemmen met hun kracht.
  Verlos mij uit hun brute macht.
  Wilt U als rechter ’t onrecht wreken?
  Bestijg uw troon om recht te spreken,
  omringd door alle volken, HEER.
  Herstel uw recht op aarde weer.
 4. Doe, HEER, mij recht! Ik ben onschuldig.
  Mij treft geen blaam, ik wacht geduldig
  tot U mij vrijspreekt en laat gaan
  en voor mij in de bres gaat staan.
  HEER, stop het kwaad van goddelozen!
  Houd overeind wie ’t goede kozen.
  U weet wie vroom is en wie niet,
  rechtvaardig God, die ’t hart doorziet.
 5. Bij God, mijn schild, vind ik bescherming.
  Oprechten redt Hij vol ontferming.
  Als rechter die de zonde haat
  bestraft Hij dagelijks het kwaad.
  Want tegen wie zich niet bekeren
  scherpt Hij zijn zwaard om ’t kwaad te weren.
  Hij heft zijn wapens voor de wraak,
  zijn pijlen schieten vlammend raak.
 6. Want hij die zwanger is van ’t kwade,
  baart niets dan grote gruweldaden.
  Hij pleegt slechts onrecht en bedrog
  en spreekt alleen maar leugens nog.
  Maar wil hij eens een valkuil maken,
  dan zal hij zelf bedolven raken.
  Ja, zijn geweld keert bij hem weer,
  ’t komt op zijn eigen schedel neer.
 7. De HEER, mijn God, Hem zal ik loven!
  Als rechter troont Hij hoog hierboven.
  Nu prijs ik zijn rechtvaardigheid,
  waarmee Hij recht doet op zijn tijd.
  Mijn God, de Heer van alle dingen
  zal ik met psalm en lied bezingen.
  Ik prijs zijn hoogste majesteit,
  zijn naam die was en is en blijft.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in