Berijming van Psalm 5

0
134

Voor de koorleider. Bij fluitspel. Een psalm van David.

 1. O HEER, wilt U mijn woorden horen,
  mijn zuchten en mijn roep tot U?
  Mijn God en koning, luister nu!
  Heb ik uw aandacht niet verloren?
  Open uw oren.
 2. Ik bid tot U, want elke morgen
  wilt U mijn stem weer horen, HEER.
  Ik leg mijn klachten voor U neer.
  Ik wacht op U met al mijn zorgen,
  ook deze morgen.
 3. Maar niemand kan bij U verblijven
  die goddeloos uw naam bespot.
  In hem vindt U geen vreugde, God.
  Nooit kunnen voor U staande blijven
  wie kwaad bedrijven.
 4. U haat wie steeds bedrieglijk spreken.
  U doodt de man die bloed vergiet.
  U straft wanneer U onrecht ziet.
  Want U verafschuwt leugenstreken
  en zult ze wreken.
 5. Ik echter mag toch binnenkomen
  in het paleis waar U zelf woont.
  Ik zal mij buigen voor uw troon.
  Door uw genade mogen vromen
  weer bij U komen.
 6. HEER, dit wil ik nu van U vragen:
  leid mij door uw rechtvaardigheid.
  Baan mij de weg die U mij wijst.
  Red mij van hen die op mij jagen
  en mij belagen.
 7. Hun hart is vol bederf en zonden.
  Hun keel is net een open graf.
  Hun tong geeft enkel leugen af.
  Er wordt door niemand in hun monden
  iets waars gevonden.
 8. God, vang hen in hun eigen netten!
  Laat hen toch boeten voor hun haat.
  Verstoot hen om hun grote kwaad.
  Ze blijven immers zich verzetten
  tegen uw wetten.
 9. Maar laat wie bij U schuilen, zingen
  en zich verblijden in uw eer!
  Laat hen voor eeuwig juichen, HEER.
  Laat allen die uw naam beminnen
  verheugd opspringen.
 10. Want U durf ik mijn leven geven.
  U, HEER, bent de genadige.
  U zegent de rechtvaardige
  en wilt hem als een schild omgeven
  in heel zijn leven.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in