Berijming van Psalm 4

0
110

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.

 1. Antwoord mij op mijn luide klagen,
  o God van mijn rechtvaardigheid!
  Wees mij genadig, hoor mijn vragen.
  Maak ruimte als ze mij belagen,
  bevrijd mij als ik onrecht lijd.
  Mannen van naam, waarom die leugen?
  Hoelang nog maak je mij nog zwart?
  Hoelang nog wil je je verheugen
  in dingen die toch echt niet deugen
  en koester je die in je hart?
 2. Bedenk toch wel: God zal mij horen,
  want ik sta in de gunst bij Hem.
  Zelf heeft de HEER mij uitverkoren,
  apart gezet, ’k mag bij Hem horen.
  Hij luistert altijd naar mijn stem.
  Beef toch voor Hem, doe niet het kwade.
  Kom ’s nachts tot inkeer, zwijg op tijd.
  Ga met je schuld bij God te rade,
  vertrouw gerust op zijn genade
  en offer Hem je dankbaarheid.
 3. ‘Waar is voor ons geluk te halen?’
  Dat is de vraag die velen kwelt.
  Laat over ons, HEER, als wij dwalen,
  het licht van uw gelaat gaan stralen,
  zodat wij zien wat werklijk telt.
  Met U ben ik veel meer tevreden
  dan zij met al hun brood en wijn.
  Voor blijdschap geeft U alle reden.
  Ik kan nu slapen gaan in vrede.
  Bij U, HEER, zal ik veilig zijn.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in