Berijming van Psalm 21

0
8

Voor de koorleider. Een psalm van David.

 1. O HEER, wat is de koning blij!
  Hoe laat uw macht hem juichen,
  en van uw heil getuigen.
  Een grote hartenwens had hij.
  U gaf waar hij om bad,
  wat hij te vragen had.
 2. U hebt zich zo royaal betoond:
  een milde, rijke zegen
  heeft hij van U gekregen.
  U hebt zijn hoofd met goud gekroond
  en geeft hem levenstijd
  zelfs tot in eeuwigheid.
 3. Met glorie en met majesteit
  als koninklijke kleren
  hebt U hem willen eren.
  Voor eeuwig hebt U hem verblijd,
  gezegend met het licht
  dat straalt van uw gezicht.
 4. Onwankelbaar zal hij steeds gaan.
  Hij blijft op U vertrouwen.
  U zult hem staande houden.
  Maar wie U haten, gaan eraan.
  Hen vindt uw slaande hand,
  wanneer uw toorn ontbrandt.
 5. Uw woede heeft zo’n grote kracht:
  met vuur zult U verteren
  wie tegen U zich keren.
  Op aarde blijft hun nageslacht
  door U niet ongemoeid.
  Ze worden uitgeroeid.
 6. Zij hebben listig kwaad bedacht,
  maar kunnen U niets maken.
  Uw pijl zal hen hard raken.
  O HEER, verhef U in uw macht!
  Dan zingen wij daarvan
  met vrolijk psalmgezang.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in