Berijming van Psalm 20

0
20

Voor de koorleider. Een psalm van David.

 1. O koning, laat de HEER u horen,
  als u in nood verkeert.
  Laat Jakobs God als sterke toren
  dan weren wat u deert.
  Laat Hem die zelf bij ons wil wonen
  zich over u ontfermen.
  Laat Hem uit Sion hulp betonen,
  u met zijn naam beschermen.
 2. Laat God de HEER zijn aandacht schenken
  aan wat u aan Hem geeft.
  Laat Hem aan al uw offers denken,
  omdat Hij u liefheeft.
  Laat Hem u geven, overvloedig,
  wat u Hem maar wilt vragen.
  Maakt u uw plannen wijs en moedig –
  laat Hem ze dan doen slagen.
 3. Laat ons dan samen vrolijk vieren
  dat God u heeft gered.
  In zijn naam heffen wij banieren –
  Hij antwoordt op gebed.
  Nu weet ik dat de HEER zal geven
  vanuit zijn hoge woning.
  Met sterke hand redt Hij het leven
  van zijn gezalfde koning!
 4. Op wagens wil de vijand bouwen,
  op paarden in de strijd.
  Maar wij – wij stellen ons vertrouwen
  op God die ons bevrijdt.
  Zij vielen toen wij staande bleven.
  HEER, hoor ons uit uw woning!
  Wil als wij roepen antwoord geven.
  Schenk redding aan uw koning!

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in