Berijming van Psalm 2

0
152
 1. Wat gaan de volken hier toch wild tekeer,
  wat willen zij daarmee nu toch bereiken?
  Ze stellen zich uit alle macht teweer,
  de wereldheersers weten van geen wijken.
  Zij tarten God de HEER en zijn Gezalfde,
  ze maken zelf wel uit wie hier regeert.
  ‘Kom,’ zeggen ze, ‘dan breken we Gods banden
  en doen we alles wat ons hart begeert!’
 2. Maar Hij die in de hemel troont, Hij lacht.
  Wat kan hun waanzin Hem toch immers deren?
  Hij spot met hen die uit zijn op zijn macht,
  want Hij is God, die eeuwig blijft regeren.
  Plots klinkt zijn stem tot hen vanuit zijn woning
  en schrikken ze omdat Hij woedend is:
  ‘Ik maakte zelf toch mijn Gezalfde koning
  op Sion, op mijn berg die heilig is?’
 3. Ik maak bekend wat God Mij heeft gezegd,
  wat Hij besloten heeft, zal Ik nu openbaren:
  ‘Jij bent mijn Zoon, vandaag door Mij verwekt.
  Vraag Mij en Ik schenk Jou de hele aarde.
  Jouw eigendom omvat de verste streken.
  Er is geen volk of het is in je macht.
  Jouw koningsstaf van ijzer zal ze breken,
  stukslaan als aardewerk door al je kracht.’
 4. Dus, koningen, gebruik nu je verstand.
  Wees toch gewaarschuwd, heersers van de aarde.
  Dien God de HEER nu zonder tegenstand.
  Wees blij dat Hij je tot nu toe nog spaarde!
  Kus nu de Zoon, eer Hem met vrees en beven.
  Ontvlamt zijn toorn, dan loopt je weg zo dood.
  Kniel voor Hem neer en red niet slechts je leven,
  schuil bij Hem weg en je geluk is groot.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in