Berijming van Psalm 19

0
17

Voor de koorleider. Een psalm van David.

 1. De hemel geeft Gods eer
  met al zijn glorie weer.
  ’t Heelal spreekt van Gods macht.
  Zijn werk wordt vol ontzag
  verteld van dag tot dag,
  verkondigd elke nacht.
  Wel wordt daarvan geen woord
  op aarde ooit gehoord.
  Er wordt geen stem vernomen.
  Toch kan er wereldwijd
  aan ’t nieuws dat wordt verbreid
  geen schepsel ooit ontkomen.
 2. God heeft een tent gemaakt
  waarin de zon ontwaakt
  en aan de dag begint,
  blij als een bruidegom
  die uit de kamer komt
  waar hij zijn bruid bemint.
  Hij is een jonge held,
  die vrolijk voorwaarts snelt,
  op naar de nieuwe morgen.
  Hij trekt zijn vaste spoor,
  de hele hemel door.
  Zijn gloed laat niets verborgen.
 3. Volkomen is Gods wet,
  waardoor de HEER ons redt
  en onze ziel bekeert.
  Wat echt betrouwbaar is,
  is Gods getuigenis,
  dat dwazen wijsheid leert.
  Geboden van de HEER
  verheugen ’t hart steeds meer,
  want die zijn recht en heilig.
  Zo zuiver is Gods Woord.
  ’t Verlicht elk die het hoort.
  Het leidt ons vast en veilig.
 4. Ontzag voor God de HEER
  is rein en tot zijn eer.
  Het duurt in eeuwigheid.
  Wat God bepalen zal,
  is altijd een en al
  recht en rechtvaardigheid.
  Gods wet is ons behoud,
  meer waard dan heel veel goud
  en zoeter zelfs dan honing.
  Wie op Gods Woord vertrouwt
  en zijn geboden houdt –
  royaal is zijn beloning.
 5. Maar wie peilt al het kwaad
  dat in zijn hart bestaat?
  Maak mij vanbinnen rein.
  Houd hoogmoed bij mij weg.
  Want dan zal ik oprecht
  en onberisplijk zijn.
  Laat wat ik zeg of denk,
  waaraan ik aandacht schenk
  U welgevallig wezen.
  U bent mijn rotssteen, HEER,
  mijn redder, die ik eer,
  die ik oprecht zal vrezen!

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in