Berijming van Psalm 18

0
29

Voor de koorleider. Van de dienaar van de HEER, van David, die de woorden van dit lied tot de HEER sprak op de dag dat de HEER hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei:

 1. U heb ik lief, mijn HEER, want U bent krachtig.
  U bent mijn rots, mijn burcht, zo sterk en machtig.
  Ik vlucht naar U, mijn God, die zich ontfermt,
  mijn schild, mijn vestingwal, die mij beschermt.
  Ik riep tot God en Hij kwam mij bevrijden.
  De vijand dreigde mij van alle zijden.
  Zijn dodelijke val omklemde mij.
  Nu prijs ik God, mijn doodsangst is voorbij.
 2. Ik liet de HEER mijn bange roepen horen.
  In zijn paleis bereikte het zijn oren.
  Toen dreunde het, de aarde beefde erg,
  ja, door Gods woede trilde elke berg.
  Vuur spuwde uit zijn mond, zijn neus ging roken.
  Achter de wolken brak de hemel open.
  Hoog op een cherub rijdend vloog de HEER.
  Snel als de wind, zo daalde Hij hier neer.
 3. God hulde zich wel in een tent van duister,
  maar al zijn wolken weken voor zijn luister.
  In hagel, vuur en donder klonk zijn stem.
  Er schoten bliksemschichten neer van Hem.
  Toen vluchtte elke vijand in verwarring,
  zo hevig trof God hen met zijn bestraffing.
  Zelfs waterstromen rezen ver omhoog.
  Gods adem blies hun bedding zomaar droog.
 4. God reikte mij zijn hand om mij te trekken
  uit kolkend water dat me zou bedekken.
  Mijn redding van mijn vijand was zijn werk.
  Mij waren wie me haatten veel te sterk.
  Zij vielen aan toen alles mis ging lopen,
  die dag dat ik alleen op God kon hopen.
  Hij redde me en gaf me weer ruim baan.
  Hij had me lief, Hij was met me begaan.
 5. De HEER beloonde al mijn goede daden.
  Ik ben niet afgeweken naar het kwade.
  Want al Gods wetten hield ik in het oog,
  ja, zijn geboden hield ik altijd hoog.
  Ik ben toch steeds oprecht en trouw gebleven
  en keek wel uit voor zonde in mijn leven.
  Dus krijg ik voor rechtvaardigheid het loon.
  De HEER ziet zelf: mijn handen zijn echt schoon.
 6. HEER, U beloont genade met genade,
  oprechte daden met oprechte daden
  en aan wie rein is toont U zich ook rein,
  maar tegen sluwheid zult U strijdbaar zijn.
  U redt vertrapten, trotsen moeten zwichten.
  U laat mijn lamp de duisternis verlichten.
  Het is met U dat ik door bendes dring,
  met God dat ik zelfs over muren spring.
 7. Gods weg is recht en zuiver zijn zijn woorden.
  Hij is een schild voor wie Hem toebehoren.
  Want wie is God, wie anders dan de HEER?
  Wie is een rots, ja, wie is dat nog meer?
  Hij geeft me kracht om ’t rechte pad te vinden.
  Hij maakt mijn voeten vlug als die van hinden.
  Hij oefent me voor strijd met pijl en boog.
  Zijn hand houdt zelf mijn reddend schild omhoog.
 8. U hielp mij om mijn vijand na te jagen
  en hem daarna volledig weg te vagen.
  Ik kon hem zo verpletterend verslaan
  dat hij daar viel en nooit meer op kon staan.
  U gaf me kracht om moedig op te rukken
  en liet mijn tegenstanders voor me bukken.
  Door U keek ik mijn haters in de rug
  en kwam ik als hun overwinnaar terug.
 9. Zij riepen wel, maar niemand wilde horen.
  God redde niet, hun roepen ging verloren.
  ’k Vermaalde hen tot stofgruis dat verwaait.
  Ik veegde hen als vuilnis van de straat.
  U deed mij aan oproerig volk ontkomen.
  Mij kwamen vreemde volken eer betonen.
  Zodra zij van mij hoorden, bogen zij.
  Men onderwierp zich sidderend aan mij.
 10. De HEER, mijn rots, mijn redder wordt geprezen.
  Hij leeft en daarom heb ik niets te vrezen.
  U bent de God die mij gewroken heeft
  en elke vijand mij in handen geeft.
  Onder de volken zal ik U bezingen.
  U doet voor uw gezalfde grote dingen.
  Want U bewijst uw goedertierenheid
  aan David en zijn huis in eeuwigheid.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in