Berijming van Psalm 16

0
34

Een kleinood van David.

 1. Bescherm mij, want bij U, HEER, schuil ik nu.
  Ik zeg tot God: U bent mijn Heer, mijn leven.
  Er is niets goeds te vinden buiten U.
  Ik heb genoeg aan wat U mij wilt geven.
  Uw heiligen die hier op aarde wonen,
  hen heb ik lief, hun zal ik eer betonen!
 2. Wie andre goden dient, wacht veel verdriet.
  Ze eisen veel, toch is hun gunst nooit zeker.
  Ik pleng voor hen geen bloed en noem hen niet,
  want, HEER, U bent mijn erfdeel en mijn beker.
  Mijn toegewezen lot houdt U in handen.
  Ik kreeg van U het mooiste van de landen.
 3. Ik loof de HEER, Hij geeft mij wijze raad.
  Zelfs in de nacht blijft Hij me onderwijzen.
  Hij is het die mij steeds voor ogen staat
  en als ik struikel, laat Hij me herrijzen.
  Dus zal ik Hem mijn grote vreugde tonen:
  mijn lichaam zal bij Hem ook veilig wonen.
 4. Zelfs in het graf laat U me niet alleen.
  U laat uw heilige daar niet ontbinden.
  Het dodenrijk, daar leidt U mij niet heen,
  maar U laat mij de weg naar ’t leven vinden.
  Daar zal ik eeuwig blij zijn voor uw ogen,
  waar al uw schatten mij verheugen mogen.

Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in