Berijming van Psalm 10

0
64
 1. Waarom, HEER, blijft U hier zover vandaan?
  Waarom verbergt U zich in tijd van nood?
  U ziet toch dat ellendigen vergaan,
  dat goddelozen uit zijn op hun dood.
  Fel jagen zij, hun overmoed is groot.
  Maar, HEER, hoe listig zij ook samenspannen,
  verstrikt U hen toch in hun eigen plannen!
 2. De goddeloze lastert God de HEER
  en prijst zijn hebzucht met zijn trots gebral.
  Al zijn gedachten komen hierop neer:
  ‘Er is geen God die mij iets maken zal.
  Het gaat mij goed en ik kom nooit ten val.
  Mijn tegenstanders leg ik in de luren.
  Mijn voorspoed zal nog generaties duren.’
 3. Hij vloekt, bedriegt en liegt er maar op los.
  Hij legt zijn hinderlagen overal,
  in ’t stille veld en in het dichte bos.
  Zoals een leeuw loert, zet ook hij zijn val.
  Hij denkt dat God het wel vergeten zal,
  dat Hij ’t niet ziet – zo sust hij zijn geweten,
  als hij zijn prooi bespringt om op te vreten.
 4. Sta op, HEER, grijpt U zelf nu in, o God!
  Vergeet ellendigen niet in hun lot.
  Hoe kan het dat de goddeloze spot
  en denkt: ‘U zult mij nooit iets maken, God!’
  U ziet het wel, U geeft om ieders lot.
  U bent nog steeds de helper van de armen.
  De wezen blijft U bijstaan vol erbarmen.
 5. Eis rekenschap in uw rechtvaardigheid,
  vernietig alle kwade tegenstand.
  HEER, U bent koning, eeuwig en altijd.
  U bant de heidenvolken uit uw land.
  Als men U vraagt, geeft U met milde hand.
  U zult het recht van armen zelf herstellen,
  zodat geen mens hen nog durft neer te vellen.

     Deze psalmberijming is een project in uitvoering. Ik probeer regelmatig een nieuwe psalm te plaatsen, maar ik heb geen idee hoe vaak dat gaat lukken en ook niet of dit project ooit afkomt.

     Psalmen zijn natuurlijk bedoeld om te zingen, dus ik heb er geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Wel zou ik het leuk vinden om dat dan ook te weten.

     En ik zou je willen vragen deze berijming niet verder te verspreiden zonder mijn toestemming en nooit zonder bronvermelding.

     Reageren

     Schrijf hier je reactie.
     Vul hier alsjeblieft je naam in