Het is er dan toch van gekomen.

Mijn vrouw en ik hebben ons onttrokken aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van IJsselmuiden en ons gevoegd bij de Gereformeerde Kerk Kampen. Deze gemeente behoort bij het verband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Dit is voor ons een bijzonder pijnlijke stap. We zijn beiden geboren, gedoopt en opgegroeid binnen de GKV. We hebben er belijdenis gedaan, we hebben er ons huwelijk laten bevestigen en ons kind laten dopen. We zijn met vele banden, waaronder familiebanden, met de GKV verbonden. We hebben er veel beleefd, veel geleerd, veel verdriet gehad, veel vreugde gekend. Kortom, we zijn ermee vergroeid. Dat geef je niet zomaar op. Zulke banden snijd je niet zomaar door. En al helemaal niet als je ervan overtuigd bent dat de kerk niet zomaar een groep mensen is, maar Christus’ lichaam, waarin je samen met je broeders en zusters verbonden bent met God zelf.

Toch zetten we deze stap. Het is het resultaat van een lange worsteling. Daarbij hebben uiteindelijk drie dingen de doorslag gegeven.

 • Het besluit van de synode van de GKV om alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Zoals ik eerder al geprobeerd heb duidelijk te maken, zet dit besluit het gezag van de Schrift op losse schroeven.
 • De voorgenomen eenheid met de NGK. Weliswaar wordt er door synode en deputaten gezegd dat deze eenheid gebaseerd zal zijn op Schrift en belijdenis. Maar zolang de belijdenis niet gehandhaafd wordt, is zo’n bewering een wassen neus. En dat die handhaving er niet is, is duidelijk gebleken op de gezamenlijke synodevergadering van GKV en NGK op 11 november 2017 in Kampen.
 • Armoedige en soms zelfs onbijbelse prediking. We hebben in IJsselmuiden meerdere keren meegemaakt dat er predikanten voorgingen of preken gelezen werden van predikanten, zowel van binnen als van buiten de GKV, die dingen leren die op gespannen voet staan met wat Schrift en belijdenis ons leren. Met als absolute dieptepunt een preek waarin op basis van 1 Petrus 3:19 werd gesteld dat er zelfs voor wie als ongelovige sterft nog hoop op redding is.

In al deze drie punten is naar mijn overtuiging het belangrijkste kenmerk van de ware (echte) kerk in het geding: het evangelie wordt niet meer zuiver gepredikt (NGB 29).

Nu is de vraag natuurlijk of deze punten zo ernstig zijn dat we nu acuut moeten vertrekken. Laten we nu niet de broeders en zusters in de GKV in de steek die her en der in het land nog strijden voor herstel? Er worden immers nog revisieverzoeken voorbereid voor de volgende synode. Hadden we daar niet op moeten wachten? Werken wij zo niet mee aan versplintering van wat kerkelijk bij elkaar hoort?

Met deze vragen hebben we geworsteld. En ik weet – bijvoorbeeld uit de Facebook-groep GKV wat nu? – dat ook anderen ermee worstelen. Daarom wil ik er in een paar punten kort op ingaan.

 • Persoonlijk waren wij in IJsselmuiden zo langzamerhand helemaal vastgelopen. Ik heb in de afgelopen jaren verschillende keren bij de kerkenraad van IJsselmuiden mijn bezwaren kenbaar gemaakt. Die zijn welwillend aan gehoord. Maar het heeft weinig opgeleverd. De kerkenraad van IJsselmuiden neemt geen maatregelen tegen onbijbelse prediking. De kerkenraad wil wat betreft de synodebesluiten geen revisie aanvragen bij de volgende synode. En ondertussen is de kerk van IJsselmuiden hard op weg om één gemeente te vormen met de plaatselijke NGK. Nog verder bezwaar zou alleen maar tijdverspilling zijn. Dat was de gezamenlijke conclusie van ons en onze wijkouderling. We zijn eigenlijk uitgepraat en onder de huidige kerkordelijke regels is de kerkelijke weg voor ons verder geblokkeerd.
 • Maar ook landelijk is de situatie volgens mij uitzichtloos. Kerkenraden die nog wel revisie aan willen vragen, moeten dat volgens mij zeker doen. Maar alleen het terugdraaien van de besluiten over vrouwen in het ambt zal niet voldoende zijn. Die besluiten zijn slechts een symptoom van een veel ernstiger kwaal: het loslaten van het Schriftgezag. Het tolereren van dwaalleer, tot op de preekstoel en aan de predikantenopleiding toe. Dát moet gestopt worden. De belijdenis moet weer gehandhaafd worden. Ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Daarom verwacht ik dat ieder de gereformeerd wil blijven ergens in de komende jaren de GKV zal moeten verlaten. Je zou dus kunnen zeggen dat we met z’n allen in een proces van reformatie zitten.
 • Zo’n proces zal nog wel enkele jaren duren. Maar daarbij hebben we volgens mij de plicht om er ons best voor te doen dat uiteindelijk alle echt gereformeerden met wortels in de GKV weer zoveel mogelijk in één kerkverband terechtkomen. Daarom sluiten wij ons nu aan bij broeders en zusters die al eerder de GKV verlaten hebben. Daarom hopen wij op eenheid tussen GKN en DGK. En daarom hopen wij dat in de komende jaren ook de eenheid hersteld kan worden met de broeders en zusters die nu nog in de GKV achterblijven. En als er toch nog een wonder gebeurt en de GKV toch nog terugkeert op het echt gereformeerde spoor? Dan keren wij graag met onze broeders en zusters van de GKN terug naar de GKV.

10 Reacties

 1. veel sterkte de komende tijd om alles te verwerken, en samen met jou hoop ik ook op een bijeenkomen in dezelfde kudde van alle echt gereformeerden. Laten we daar de komende tijd energie in steken en gesprekken aangaan.
  een DGK broeder.

 2. Heel veel sterkte om dit te verwerken.
  En ik hoop en bid dat er nog velen zullen volgen die Gods Woord willen volgen.
  Ik wacht nog op het definitieve besluit van de kerkenraad.

 3. Geliefde br. en zr. Veldman,
  “Onze Heer kent wie bij Hem schuilen. De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.”
  Veel sterkte in het verwerken van deze stap. Ga met deze onze God. Gods zegen jullie toegebeden.

 4. ds van der Wolf zei zo mooi… als God een volgende agendapunt aankondigd, laten we dan niet het hele programma eerst willen zien. .. Verdrietig waren we ook , net als jullie.. je verlaat … etc.. maar we wisten en weten ook dat Gods eer in geding is, en dan is er geen keuze; we bidden jullie en onszelf toe dat we iid weer een eenheid mogen gaan vormen, en samen op weg mogen naar Hem.. want dat is ons uiteindelijke doel.

 5. Beste Br en Zr Veldman,
  Moeilijk zo n stap te nemen. Wij hebben het 1jaar geleden gedaan. Je moet niet twijfelen dat jullie te vroeg uit de GKv gegaan en mensen in de steek gelaten hebben. Het is juist andersom, de GKv heeft ons inde steek gelaten. Zij zijn wegen ingeslagen die ronduit niet meer GEREFORMEERD zijn en waar wij ons niet meer veilig voelen. Voor ons is het een opluchting om van de GKN Assen lid te zijn. Wij hopen het ook voor jullie in Kampen. Maar laten we dan ook met de hulp van de Here ons best doen om wat samen hoort, ook samen bij elkaar te brengen. Nogmaals wij kunnen het niet voor elkaar krijgen, maar met de hulp van onze God komen wij heel ver. De zegen van de Here toegewenst.

 6. Br. en zr. Veldman,
  De argumenten door jullie aangehaald om te breken met de GKV hebben bij ons de reden geweest om te breken met de GKV, vooral het punt man/vrouw is de druppel geweest om daar daadwerkelijk invulling aan te geven en nu is het opmerkelijk dat in de voortgang van dit proces vele geloofsgenoten het met ons eens waren, als dit gebeurt dan kappen wij er mee, wie schets mijn verbazing toen wij onze onttrekking brief met hun deelden er heel veel andere redenen werden aangehaald dat ze niet met ons mee konden gaan, het gevolg is geweest dat er vanuit onze vrienden kring er maar een die stap ook heeft gezet.
  Met de contacten die er met hun nog steeds zijn voer ik nog steeds correspondentie en reikt ze steeds artikelen aan om ze op de hoogte te houden aangaande het aftakeling proces wat nog steeds bezig is in de GKV .

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in