4.9.5 – Onderscheid maken tussen echte en valse herders

0
304

Toch moet niemand deze woorden van mij zo opvatten alsof ik zomaar overal, zonder onderscheid, het gezag van de herders wil ondermijnen en mensen ertoe wil aanzetten dat gezag zomaar naast zich neer te leggen. Ik wijs er alleen op dat je onderscheid moet maken tussen hen. Je mag er niet van uitgaan dat wie herders genoemd worden, ook herders zijn.

Maar de paus en heel zijn bende bisschoppen hebben de gehoorzaamheid aan Gods Woord van zich afgeschud en nu draaien en keren ze alles volgens hun eigen willekeur, enkel en alleen omdat ze herders genoemd willen worden. Ondertussen proberen ze ons ervan te overtuigen dat het licht van de waarheid hen niet kan verlaten, dat Gods Geest continu in hen woont en dat de kerk in hen bestaat en met hen sterft.

Alsof de Heer de wereld tegenwoordig niet meer met dezelfde oordelen kan straffen als waarmee Hij ooit de ondankbaarheid van het oude volk gewroken heeft: door de herders te slaan met blindheid en stompzinnigheid. Zacharia 11:17

Deze domme mensen begrijpen niet dat zij hetzelfde liedje zingen dat in het verleden gezongen werd door degenen die oorlog voerden tegen Gods Woord. Want de vijanden van Jeremia riepen zichzelf op om tegen de waarheid te strijden: ‘Kom op, laten we iets verzinnen tegen Jeremia, want de wet van de priester, de raad van de wijze of het woord van profeet zullen nooit vergaan.’ Jeremia 18:18

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in