4.8.11 – De leiding van de Geest maakt gelovigen niet onfeilbaar

0
285

Laten we eerst luisteren met welke bewijzen de roomsen bevestigen dat de kerk dit gezag gekregen heeft. Daarna gaan we kijken hoeveel ze opschieten met wat zij over de kerk beweren.

Ze zeggen: de kerk heeft schitterende beloften dat haar bruidegom Christus haar nooit zal verlaten, maar dat zijn Geest haar in alle waarheid zal leiden. Johannes 16:13 Maar veel van de beloften die zij aanvoeren, zijn net zo goed aan elke gelovige afzonderlijk gegeven als aan heel de kerk. Weliswaar had de Heer het tegen de twaalf apostelen, toen Hij zei: ‘Ik ben bij jullie tot het eind van de wereld,’ Mattheüs 28:20 en: ‘Ik zal tot de Vader bidden en Hij zal jullie een andere trooster geven: de Geest van de waarheid.’ Johannes 14:16-17 Toch beloofde Hij dat niet slechts aan de groep van twaalf. Nee, ook aan ieder van hen afzonderlijk. Ja, zelfs aan de andere leerlingen, degenen die Hij al had aangenomen of die later bij Hem zouden komen. Zulke beloften zijn vol geweldige troost. Echter, de roomsen leggen ze uit alsof ze aan geen enkele christen persoonlijk zijn gegeven, maar alleen aan heel de kerk samen. Maar wat doen ze dan anders dan alle christenen het vertrouwen afpakken dat die beloften horen op te leveren voor hun bemoediging?

Nu ontken ik niet dat heel de gemeenschap van gelovigen voorzien is van een grote variatie aan gaven en daarom een veel grotere en rijkere schat aan hemelse wijsheid bezit dan iedere gelovige op zichzelf. Ook bedoel ik niet dat dit zo in het algemeen tegen de gelovigen gezegd is alsof ze de Geest van het verstand en de leer allemaal op dezelfde manier bezitten. Nee, ik zeg dit omdat we Christus’ tegenstanders niet mogen toestaan dat ze om een slechte zaak te verdedigen de Schrift tot een verkeerde betekenis verdraaien.

Maar ik laat dit rusten. Ik belijd simpelweg wat de waarheid is: de Heer staat de zijnen continu bij en regeert hen met zijn Geest. 1 Korinthiërs 2:12 Deze Geest is geen Geest van dwaling, onwetendheid, leugen of duisternis. Nee, een Geest van zekere openbaring, wijsheid, waarheid en licht. Van Hem leren de gelovigen zonder bedrog wat ze gekregen hebben: wat voor de heiligen de hoop is van hun roeping en wat de rijkdom van de glorie van Gods erfenis. Efeziërs 1:18

Maar gelovigen – zelfs zij die betere gaven gekregen hebben, beter dan anderen – krijgen in dit vlees de eerste opbrengst en slechts een voorproefje van die Geest. Romeinen 8:23 Daarom zit er voor hen niets anders op dan zorgvuldig binnen de perken van Gods Woord blijven, bewust van hun zwakheid. Want als ze door hun eigen voorkeuren te ver weg dwalen, zouden ze meteen van de rechte weg raken, voor zover ze de Geest nog missen. Immers, alleen door zijn onderwijs worden waarheid en leugen van elkaar onderscheiden. Want met Paulus erkennen ze allemaal dat ze de eindstreep nog niet bereikt hebben. Filippenzen 3:12 Daarom doen ze meer hun best om elke dag vooruit te komen, dan dat ze pochen op volmaaktheid.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in