4.7.28 – De dwaalleer van Johannes XXII

0
795

Maar we moeten maar net doen alsof de goddeloosheid van de pausen die ik genoemd heb, geheim is. Want ze hebben die niet openlijk bekend gemaakt in hun preken of in hun geschriften. Ze hebben die alleen laten blijken aan tafel en in de slaapkamer, of in elk geval binnenskamers.

Maar als ze willen dat het privilege dat zij beweren te hebben, geldig is, moeten ze uit de rij pausen Johannes XXII1 schrappen. Want die beweerde openlijk dat de zielen sterfelijk zijn en tot de dag van de opstanding samen met het lichaam vergaan. En om je te laten zien dat de stoel van Rome toen volledig, inclusief zijn belangrijkste steunpilaren omgevallen is: van de kardinalen verzette niemand zich tegen deze grote dwaasheid. Alleen de school van Parijs zette de koning van Frankrijk ertoe aan Johannes XXII te dwingen deze leer te herroepen. De koning verbood zijn onderdanen om met hem om te gaan als hij zich niet direct bekeerde. En dat liet hij op de gebruikelijke manier door een heraut bekend maken. Onder deze dwang zwoer de paus zijn dwaling af.

Dankzij dit voorbeeld hoef ik met mijn tegenstanders niet meer in discussie te gaan over hun bewering dat de stoel van Rome en zijn pausen wat betreft het geloof niet kunnen uitglijden, omdat Christus tegen Petrus gezegd heeft: ‘Ik heb voor jou gebeden, of er geen eind mag komen aan jouw geloof.’ Lucas 22:32 Johannes XXII is natuurlijk wél op een schandelijke manier uit het juiste geloof gevallen en vormt voor zijn opvolgers dus een overtuigend bewijs dat niet ieder die Petrus in zijn bisschopstaak opvolgt, zelf een Petrus is.

Nu is dit op zichzelf ook zo kinderachtig dat we er niet op hoeven te reageren. Want als de roomsen op Petrus’ opvolgers alles willen toepassen wat tegen Petrus gezegd is, betekent dat dat ze allemaal duivels zijn. Want de Heer heeft ook tegen Petrus gezegd: ‘Volg Mij, Satan, want je vormt voor Mij een struikelblok!’ Mattheüs 16:23 Dit laatste citaat kunnen wij immers net zo gemakkelijk tegen hen gebruiken, als zij het eerste tegen ons.

1Paus Johannes XXII († 1334).

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in