4.7.27 – Het ongeloof van de pausen

0
372

Als we wel naar de personen kijken, dan is genoegzaam bekend wat voor plaatsvervangers van Christus we zullen vinden: Julius II,1 Leo X, Clemens VII en Paulus III zullen werkelijk pilaren zijn van het christelijk geloof en de belangrijkste uitleggers van de godsdienst – zij die van Christus niets anders wisten dan wat ze geleerd hadden in de school van Lucianus.

Maar waarom noem ik drie of vier pausen? Alsof er nog enige twijfel over bestaat wat voor godsdienst de pausen met heel het college van kardinalen sinds lange tijd beleden hebben en tegenwoordig belijden! Want het eerste artikel van die geheime theologie die onder hen regeert, is dat er geen God is. Het tweede dat alles wat over Christus geschreven staat en geleerd wordt, leugens en bedrog zijn. Het derde dat de leer over het toekomstige leven en de laatste opstanding enkel fabeltjes zijn.

Ik erken dat ze dat niet allemaal beseffen en dat er maar weinig dat zeggen. Maar toch is dit al lange tijd geleden de gebruikelijke godsdienst geworden van de pausen. En dit is algemeen bekend aan ieder die Rome kent. Toch blijven de roomse theologen pochen dat de paus, dankzij een privilege van Christus, niet kan dwalen. Want, zeggen ze, Christus heeft tegen Petrus gezegd: ‘Ik heb voor jou gebeden, of er geen eind mag komen aan jouw geloof.’ Lucas 22:32 Nu vraag ik je: wat bereiken ze met zulk schaamteloos gespot anders dan dat de hele wereld begrijpt dat ze zo door en door goddeloos geworden zijn, dat ze geen vrees voor God of ontzag voor mensen meer hebben?

1Paus Julius II (1443-1513).

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in