4.6.6 – Christus is het enige fundament

0
413

Ik ben er trouwens nog niet aan toe om dit punt te behandelen. Op dit moment wil ik alleen dit zeggen: de roomsen redeneren veel te onbetrouwbaar als ze alleen op grond van de naam van Petrus willen concluderen dat hij heel de kerk regeert. Want deze oude dwaasheden waarmee zij in het begin geprobeerd hebben de mensen een rad voor ogen te draaien, zijn het niet waard dat ik ze noem, laat staan dat ik ze weerleg: dat de kerk op Petrus gebouwd is omdat Christus gezegd heeft: ‘Op deze petra …’

Zij verschuilen zich er dan achter dat sommige kerkvaders het zo hebben uitgelegd. Maar heel de Schrift gaat daartegen in! Waarom komen ze dan aanzetten met het gezag van kerkvaders tegen het gezag van God? Waarom discussiëren we eigenlijk over de betekenis van deze woorden, alsof die duister of dubbelzinnig zouden zijn? Het kan toch niet duidelijker of zekerder gezegd worden?

Petrus had namens zichzelf en zijn broeders beleden dat Christus Gods Zoon is. Mattheüs 16:16 Op deze petra bouwt Christus zijn kerk. Want dat is het enige fundament, zoals Paulus zegt. Er kan geen ander fundament gelegd worden dan dat. 1 Korinthiërs 3:11

En ik verwerp op dit punt het gezag van de kerkvaders niet omdat ik van hen geen getuigenissen zou kunnen aanhalen om te bewijzen wat ik zeg, als ik dat zou willen. Nee, zoals ik al zei, ik wil de lezers niet onnodig lastig vallen door in discussie te gaan over iets wat zo duidelijk is. Vooral omdat dit onderwerp door onze mensen allang uitgebreid behandeld en voldoende uitgelegd is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in