4.6.5 – Petrus als petra

0
427

Maar dan de uitspraak: ‘Jij bent Petrus en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.’ Mattheüs 16:18 Daarvan lezen we nergens dat dit ook tegen iemand anders gezegd is. Alsof Christus daar iets anders over Petrus verklaart dan wat Paulus en Petrus zelf van alle christenen zeggen! Immers, Paulus zegt dat Christus de onderste hoeksteen is, waarop degenen gebouwd worden die opgroeien tot een heilige tempel voor de Heer. Efeziërs 2:20-21 En Petrus zegt dat wij levende stenen moeten zijn. Dan zijn wij, gefundeerd op die uitverkoren en kostbare steen, 1 Petrus 2:5-6 daardoor met God verbonden en samengevoegd en daardoor ook aan elkaar vastgehecht. Efeziërs 4:16; Kolossenzen 2:19

De roomsen zeggen: Petrus vóór de anderen. Want hij draagt speciaal de naam. Natuurlijk gun ik Petrus de eer dat hij in het gebouw van de kerk geplaatst wordt als een van de eersten. Of, als ze dat perse willen, dat hij de eerste is van alle gelovigen. Maar zij willen daaruit afleiden dat hij het primaat heeft over de anderen. Dat kan ik niet toestaan!

Want wat is dat voor manier van redeneren? Hij gaat voorop in enthousiasme, in het geven van onderwijs en in moed. Dus heeft hij macht over hen? Dan kun je minstens zo plausibel beredeneren dat Andreas in rang boven Petrus staat, omdat hij eerder kwam dan Petrus en hem bij Christus gebracht heeft! Johannes 1:40-42

Maar ik laat dat rusten. Petrus mag best de eerste rang hebben. Maar dan is er wel een groot verschil tussen de eer van die rang en de macht. We zien dat de apostelen Petrus steeds hebben toegestaan dat hij in hun vergadering het woord voerde. Hij ging hun in zekere zin voor in het bespreken, aansporen en vermanen. Maar over macht lezen we helemaal niets.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in