4.6.2 – De paus is geen hogepriester

0
388

Dit is dus de vraag waar het om gaat: is het voor de echte hiërarchie, zoals zij die noemen, of voor de regering van de kerk nodig dat één stoel in waardigheid en macht uitsteekt boven de anderen, zodat die het hoofd is van het hele lichaam?

Maar je onderwerpt de kerk aan heel onbillijke wetten als je haar dit buiten Gods Woord om dwingend oplegt. Dus als onze tegenstanders willen bewijzen dat deze eis terecht is, dan moeten ze eerst aantonen dat deze regering door Christus is ingesteld.

Daarvoor halen ze uit de wet het hogepriesterschap aan en ook de hoogste rechtbank die God in Jeruzalem heeft ingesteld. Maar daar kunnen we gemakkelijk op antwoorden. Op veel manieren zelfs, als één manier voor hen niet voldoet.

In de eerste plaats is er geen reden waarom we wat goed was voor één volk, op de hele wereld zouden moeten toepassen. Er is juist een groot verschil tussen één volk en de hele wereld. De Joden werden aan alle kanten omringd door afgodendienaars. Daarom heeft God in het centrum van het land de zetel van zijn dienst geplaatst, om te voorkomen dat ze door al die verschillende godsdiensten afgeleid zouden worden. Daar heeft Hij één hogepriester aangesteld op wie ze allemaal hun blik moesten richten. Dan zou de eenheid onder hen extra goed bewaard blijven. Maar nu is de ware godsdienst over de hele wereld verspreid. Wie snapt dan niet dat het totaal absurd is dat één man van oost tot west mag regeren? Want dat zou hetzelfde zijn als wanneer iemand zou beweren dat de hele wereld geregeerd moet worden door één vorst, omdat er per gebied altijd maar één vorst is.

Maar er is nog een andere reden waarom we het niet moeten imiteren. Er is niemand die niet weet dat die hogepriester een beeld van Christus was. Nu is dat priesterschap overgedragen. En dus moet ook het recht overgedragen worden. Hebreeën 7:12 Maar op wie is het priesterschap overgedragen? Natuurlijk niet op de paus. Hij durft dat wel onbeschaamd pochen als hij zich deze titel toe-eigent. Nee, op Christus! Hij alleen heeft die taak op zich genomen, zonder plaatsvervanger of opvolger. En dus laat Hij ook de eer aan niemand anders over. Want dat priesterschap bestaat niet alleen uit het geven van onderwijs, maar ook uit de verzoening met God, die Christus door zijn dood tot stand gebracht heeft, en uit de voorbede die Hij nu bij de Vader doet.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in