4.6.16 – De redenen waarom de kerk van Rome in de oude kerk gezag had

0
293

Laten we nu naar de oude kerk gaan. Dan blijkt dat mijn tegenstanders net zo brutaal en onterecht pochen op de instemming van de oude kerk als op het getuigenis van Gods Woord. Ze hebben altijd de mond vol van het principe dat de eenheid van de kerk alleen behouden kan blijven als er op aarde één opperhoofd is aan wie alle leden gehoorzaam moeten zijn. Daarom zou de Heer aan Petrus en daarna, via het recht van opvolging, het primaat gegeven hebben aan de stoel van Rome.

Maar veel getuigenissen verdraaien ze met opzet. Daarom wil ik vooraf eerst zeggen dat ik niet ontken dat de oude schrijvers overal grote eer bewijzen aan de kerk van Rome en met eerbied over haar spreken. Volgens mij doen ze dat om drie redenen.

In de eerste plaats droeg het idee – ik weet niet hoe men daar aan gekomen is – dat de kerk van Rome door de dienst van Petrus gesticht en gevestigd was sterk bij aan haar invloed en gezag. Daarom werd zij in het Westen omwille van de eer de apostolische stoel genoemd.

In de tweede plaats was Rome de hoofdstad van het keizerrijk. Daarom waren daar waarschijnlijk meer geleerde, verstandige en in vele zaken bekwame en ervaren mannen dan ergens anders. Terecht hield men daar rekening mee, om niet de indruk te wekken dat men de hoge rang van die stad en ook veel andere geweldige gaven van God minachtte.

In de derde plaats kwam daar nog bij dat het in de kerk van Rome rustiger was en dat er minder wanorde was, terwijl de kerken in het Oosten, de Grieks-sprekende kerken en ook de Afrikaanse kerken in opschudding waren door veel onderling verschil van mening. Daardoor zochten veel vrome en heilige bisschoppen die van hun zetels verjaagd waren, hun toevlucht in Rome, als een vrijplaats of haven. Mensen in het Westen zijn niet alleen minder scherpzinnig en minder snel van begrip dan Aziaten en Afrikanen. Ze verlangen ook minder naar nieuwe dingen. Het heeft de kerk van Rome dus heel veel gezag opgeleverd dat het daar in die tijden vol twijfel niet zo onrustig was als in andere kerken en dat zij meer dan alle andere kerken de eenmaal overgeleverde leer vasthield. Ik zal dat zo meteen beter uitleggen.

Om deze drie redenen kreeg de kerk van Rome volgens mij meer dan gewone eer en prezen de oude schrijvers haar met veel geweldige getuigenissen aan.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in