4.6.15 – Petrus was niet in Rome toen Paulus daar was

0
348

Vervolgens wordt Paulus als gevangene naar Rome gebracht. Lucas vertelt dat de broeders hem ontvingen. Over Petrus geen woord. Handelingen 28:15-16

Vanuit Rome schrijft Paulus naar vele gemeenten. In sommige brieven doet hij ook de groeten namens anderen. Met geen enkel woord laat hij blijken dat Petrus daar toen was. Ik vraag je: wie zou kunnen geloven dat hij zou hebben kunnen zwijgen als Petrus daar was? Sterker nog, in zijn brief aan de Filippenzen zegt hij dat hij niemand heeft die het werk voor de Heer zo trouw doet als Timotheüs. En vervolgens klaagt hij dat ze allemaal hun eigen belang zoeken. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. 2 Timotheüs 4:16 Waar was Petrus toen? Want als de roomsen zeggen dat hij in Rome was, met wat voor schande brandmerkt Paulus hem dan! Alsof hij het evangelie verraden had! Hij heeft het immers over gelovigen, want hij voegt er meteen aan toe: ‘Laat God het hun niet aanrekenen.’

Hoelang en wanneer heeft Petrus dus op die stoel gezeten?

Maar, zeggen de roomsen, de oude schrijvers zijn er vast van overtuigd dat Petrus tot zijn dood de kerk van Rome bestuurd heeft. Echter, die schrijvers zijn het er niet over eens wie zijn opvolger geweest is. Sommigen zeggen dat het Linus1 was en anderen Clemens.2 Ook vertellen ze vele absurde fabels over een debat tussen Petrus en Simon de Tovenaar. En als Augustinus allerlei vormen van bijgeloof behandelt, verzwijgt hij niet dat de gewoonte om niet te vasten op de dag dat Petrus gewonnen zou hebben van Simon de Tovenaar in Rome ontstaan is als gevolg van een ongefundeerd idee.

Kortom, over wat er in die tijd precies gebeurd is, bestaan zoveel verschillende meningen, dat we niet zomaar alles moeten geloven wat geschreven staat. Daarvoor is het allemaal veel te vaag. Toch bestrijd ik niet dat Petrus in Rome gestorven is. Daar zijn de schrijvers het immers over eens. Maar men kan mij er niet van overtuigen dat Petrus in Rome bisschop geweest is, laat staan dat hij dat lang geweest is.

Maar daar maak ik mij ook helemaal niet druk om. Paulus verklaart immers dat Petrus’ apostelschap speciaal gericht was op de Joden en dat van hemzelf op ons. De afspraak die zij met elkaar gemaakt hebben, moet voor ons geldig zijn. We moeten ons houden aan wat de Heilige Geest bepaald heeft. Galaten 2:7-9 Daarom moeten wij meer kijken naar het apostelschap van Paulus dan naar dat van Petrus. Immers, de Heilige Geest heeft het arbeidsveld zo onder hen verdeeld dat Hij Petrus voor de Joden en Paulus voor ons bestemde.

Laat de roomsen hun primaat dus maar ergens anders zoeken dan in Gods Woord. In dat Woord valt er in elk geval geen basis voor te vinden.

1Paus Linus (1e eeuw).

2Paus Clemens I († ca. 100).

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in