4.6.14 – Petrus is waarschijnlijk nooit bisschop van Rome geweest

0
523

Ik zie trouwens niet waarom we geloof moeten hechten aan wat de roomsen vertellen over dat Petrus in de kerk van Rome gezeteld heeft. Bij Eusebius staat dat hij daar vijfentwintig jaar lang bisschop geweest is. Maar dat kan heel gemakkelijk weerlegd worden. Want op basis van de hoofdstukken 1 en 2 van de brief aan de Galaten weten we zeker dat hij na Christus’ dood ongeveer twintig jaar lang in Jeruzalem geweest is. Galaten 1:18; Galaten 2:1 Daarna is hij naar Antiochië gegaan. Maar het is niet zeker hoe lang hij daar geweest is. Galaten 2:11 Gregorius rekent zeven jaar, maar Eusebius vijfentwintig. Nu zegt men dat Petrus gedood is onder keizer Nero. Maar tussen de dood van Christus en het einde van Nero’s regering vinden we maar zevenendertig jaar. Want de Heer leed onder keizer Tiberius, in het achttiende jaar van diens regering. Als we er vervolgens twintig jaar aftrekken waarin Petrus volgens het getuigenis van Paulus in Jeruzalem gewoond heeft, dan blijven er hooguit zeventien over. En die moeten we verdelen over twee posities als bisschop. Als hij lang in Antiochië verbleven heeft, heeft hij niet in Rome kunnen zetelen, of het moet heel kort geweest zijn.

En dat kunnen we nog duidelijker bewijzen. Paulus schreef aan de Romeinen toen hij onderweg was naar Jeruzalem. Romeinen 15:25 Daar is hij gevangen genomen en hij is naar Rome gebracht. Waarschijnlijk is deze brief dus geschreven vier jaar voordat hij naar Rome kwam. In die brief word Petrus nog niet genoemd. En dat zou hij zeker niet nagelaten hebben als Petrus die kerk regeerde. Zelfs aan het eind, als Paulus een lange lijst opsomt van degenen aan wie hij de groeten wilde doen, zwijgt hij nog volledig over Petrus. En natuurlijk zette hij daar iedereen bij elkaar die hij kende. Romeinen 16:3-16 Voor mensen met een gezond oordeel is hier geen lang of scherpzinnig bewijs nodig. Want uit deze zaak zelf en uit de inhoud van de brief blijkt duidelijk dat Petrus niet overgeslagen had mogen worden als hij in Rome geweest was.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in