4.6.13 – De rangorde tussen verschillende steden

0
208

Maar stel dat het zo is. Stel dat het primaat, zoals de roomsen kletsen, van Antiochië naar Rome verplaatst is. Waarom heeft Antiochië dan niet de tweede plaats behouden? Want als Rome de eerste plaats heeft omdat Petrus daar tot het eind van zijn leven gezeteld heeft, aan wie zouden we dan liever de tweede plaats geven dan aan de stad waar hij eerst gezeteld heeft? Hoe komt het dan dat Alexandrië boven Antiochië staat? Hoe kan het dan gepast zijn dat de kerk van een leerling boven de stoel van Petrus gaat?

Als we een kerk moeten eren in overeenstemming met de waardigheid van haar stichter, wat moeten we dan van de andere kerken zeggen? Paulus noemt drie mannen die steunpilaren lijken: Jacobus, Petrus en Johannes. Galaten 2:9 Als ter ere van Petrus de stoel van Rome de eerste plaats toegekend wordt, verdienen Efeze en Jeruzalem, waar Johannes en Jacobus gezeteld hebben, dan niet de tweede en derde plaats? Toch had Jeruzalem vroeger onder de patriarchaten de laatste plaats en Efeze kon zelfs niet het uiterste hoekje bezetten. Ook andere kerken werden gepasseerd, zowel kerken die Paulus gesticht heeft, als kerken waar een apostel aan het hoofd gestaan heeft.

De eer ging naar de zetel van Marcus, die slechts een van de leerlingen was. De roomsen moeten óf erkennen dat die rangorde verkeerd was, óf ons toegeven dat het geen vaste regel was dat iedere kerk in dezelfde mate geëerd moet worden als haar stichter.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in