4.6.11 – Petrus en Rome

0
288

Mensen met gezond verstand zullen door de roomsen nooit zover gebracht worden dat ze de rest toegeven: dat het primaat over de kerk zo in Petrus is vastgesteld dat het door een ononderbroken rij van opvolgers altijd zou blijven. Maar zelfs al zou ik hun dat toegeven, hoe kunnen ze dan bewijzen dat de stoel van Rome zo’n positie heeft dat ieder die bisschop van die stad is, aan het hoofd staat van de hele wereld? Welk recht hebben ze om deze waardigheid te verbinden aan een plaats? Deze waardigheid is gegeven zonder dat er een plaats genoemd is.

Zij zeggen dat Petrus in Rome geleefd heeft en daar is gestorven. Maar Christus zelf dan? Heeft Hij tijdens zijn leven niet de bisschopstaak op zich genomen in Jeruzalem en daar door zijn dood de priestertaak uitgevoerd? Kon de vorst van de herders, de hoogste bisschop, het hoofd van de kerk die eer niet verwerven voor Jeruzalem, terwijl Petrus, die ver onder Hem stond, dat wel kon voor Rome?

Dit is toch niet meer dan kinderlijke dwaasheid? Christus heeft de eer van het primaat aan Petrus gegeven. Petrus zetelde in Rome. Dus heeft hij de stoel van het primaat daar gevestigd. Werkelijk, op die manier hadden de Israëlieten in het verleden de stoel van het primaat moeten vestigen in de woestijn. Want daar voerde Mozes, de hoogste leraar en de vorst van de profeten, zijn dienst uit en daar is hij gestorven.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in