4.5.3 – De burgerlijke overheid heeft te veel invloed gekregen

0
96

Maar ze liegen als ze zeggen dat dit is uitgevonden als geneesmiddel. Weliswaar lezen we dat vroeger bij het kiezen van bisschoppen steden in opschudding raakten. Maar toch heeft niemand er ooit aan durven denken om de burgers van hun recht te beroven. Ze hadden andere manieren om deze fouten te voorkomen of, als ze al begaan waren, te corrigeren. Maar ik zal uitleggen hoe het dan wel zit.

Het volk werd steeds nalatiger in het kiezen en schoof deze verantwoordelijk af op de presbyters, alsof het niet hun eigen verantwoordelijkheid was. De presbyters hebben van deze gelegenheid misbruik gemaakt om zich een tirannie toe te eigenen die ze later hebben bevestigd door nieuwe regels uit te vaardigen.

Het ordenen is niets anders meer dan een schertsvertoning. Want het schijnonderzoek dat ze daarbij laten zien, is zo hol en leeg dat het zelfs aan de buitenkant kleurloos is.

Op sommige plaatsen hebben de vorsten door middel van een verdrag van de roomse pausen het recht gekregen om zelf de bisschoppen te benoemen. Maar dat heeft de kerk geen nieuwe schade opgeleverd. Want daardoor is het kiezen alleen maar afgepakt van de kanunniken. En die hadden het zich toch maar onterecht toegeëigend of zelfs gestolen. Dat is wel een heel schandelijk voorbeeld: vanuit het hof worden bisschoppen uitgezonden om de kerk in bezit te nemen. Vrome vorsten zouden zich van zulk bederf moeten onthouden! Want telkens als het volk een bisschop wordt opgedrongen die ze niet hebben gewild of met wiens verkiezing ze in elk geval niet met een vrije stem hebben ingestemd, is dat een goddeloze beroving van de kerk.

Maar wanorde is nu al zolang gewoonte in de kerk. Dat heeft de vorsten de gelegenheid gegeven om het benoemen van bisschoppen naar zich toe te trekken. Want ze hadden liever dat zij de macht hadden om dat geschenk te verlenen, dan mensen die er evenmin recht op hadden en er even slecht gebruik van maakten.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in